Partnerprojecten

De Facilicom Foundation ondersteunt verschillende projecten van onder andere ‘t Babyhuis en de Voedselbanken. Op deze pagina lees je meer over onze partnerprojecten.

Een inspirerende leefomgeving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om kwetsbare groepen in Nederland een steuntje in de rug te geven organiseren wij ook dit jaar weer de Facilicom Uitdaging. De hele maand juni dagen wij onze collega’s uit om zich een dagdeel naar keuze in te zetten om samen met of voor deze kwetsbare groepen te koken, te klussen, uitjes te begeleiden of kennis te ontwikkelen. Samen met de Facilicom Foundation gaan we met z’n allen de Uitdaging aan. Jij toch ook? 

JINC strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Daarom helpt JINC jongeren van 8 tot en met 16 jaar die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 47.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien – in de regio’s Amsterdam, Brabant, Den Haag, Flevoland, Kennemerland, Leeuwarden, Rotterdam en Utrecht.

Lees meer

De voedselbanken helpen Nederlanders die leven onder de armoedegrens, door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Naast het bestrijden van armoede stellen ze ook als doel dat voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Lees meer

Ieder jaar verlaat 1 op de 5 kinderen in Nederland de basisschool met een taalachterstand. De VoorleesExpress ondersteunt gezinnen door kinderen met een taalachterstand of risico op een taalachterstand thuis voor te lezen en ouders handvatten te geven om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. De voorlezers zijn vrijwilligers die affiniteit hebben met kinderen en zich graag voor dit doel inzetten. De VoorleesExpress wil iedereen het plezier van voorlezen laten ontdekken: kinderen, ouders en voorlezers. Zo biedt VoorleesExpress plezier voor iedereen!

Lees meer