Partnerprojecten

De Facilicom Foundation ondersteunt verschillende projecten van onder andere ‘t Babyhuis en de Voedselbanken. Op deze pagina lees je meer over onze partnerprojecten.

Een inspirerende leefomgeving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om kwetsbare groepen in Nederland een steuntje in de rug te geven organiseren wij ook dit jaar weer de Facilicom Uitdaging. De hele maand juni dagen wij onze collega’s uit om zich een dagdeel naar keuze in te zetten om samen met of voor deze kwetsbare groepen te koken, te klussen, uitjes te begeleiden of kennis te ontwikkelen. Samen met de Facilicom Foundation gaan we met z’n allen de Uitdaging aan. Jij toch ook? 

JINC strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Daarom helpt JINC jongeren van 8 tot en met 16 jaar die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 47.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien – in de regio’s Amsterdam, Brabant, Den Haag, Flevoland, Kennemerland, Leeuwarden, Rotterdam en Utrecht.

Lees meer

Door mensen samen te brengen rond de eettafel en evenementen te organiseren, daagt Resto VanHarte mensen uit om de regie te nemen over hun leven. Mensen komen weer in contact met elkaar, hun buurt en met hun eigen mogelijkheden. Zo wordt hun isolement doorbroken. Een project wat uitermate goed aansluit bij de visie van Facilicom Group.

Lees meer

Stichting het Babyhuis biedt zorg en ondersteuning aan (aanstaande) moeders en hun kinderen die tijdelijk niet in staat zijn om alleen voor hun eigen kind te zorgen. Zo worden onnodige uithuisplaatsingen zoveel mogelijk voorkomen. Het gaat hierbij vooral om vrouwen die buiten het systeem vallen, waardoor zij geen kans maken op reguliere hulpverlening. Het Babyhuis kan gezien worden als laatste kans voor een moeder die tijdelijk niet in staat is om haar kind zelf groot te brengen.

Lees meer

Stichting Kruimeltje zet zich in voor ernstig zieke kinderen. Hiervoor richt de Stichting een kindergezondheidscentrum met 24 uurs voorziening op. Het gaat om hoogwaardige zorg in een kindvriendelijke omgeving en dichtbij het gezin.

Lees meer

Niet voor iedereen is sporten vanzelfsprekend. De Dirk Kuyt Foundation stimuleert mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking om te sporten en te bewegen. Behalve dat dit natuurlijk erg gezond is, is het ook nog eens heel gezellig en zorgt het voor sociale contacten.

Lees meer

De voedselbanken helpen Nederlanders die leven onder de armoedegrens, door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Naast het bestrijden van armoede stellen ze ook als doel dat voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Lees meer

Super COOL! is een sportmaatjes project voor deelnemers met een verstandelijke beperking. Wekelijks zijn ongeveer twintig deelnemers aan het sporten samen met ongeveer vijftien Super COOL! sportmaatjes. Iedere sport wordt vijf weken achter elkaar aangeboden, zo maken ze kennis met verschillende sporten,worden de deelnemers steeds fitter en hebben ze leuk sociaal contact.

Lees meer

Ieder jaar verlaat 1 op de 5 kinderen in Nederland de basisschool met een taalachterstand. De VoorleesExpress ondersteunt gezinnen door kinderen met een taalachterstand of risico op een taalachterstand thuis voor te lezen en ouders handvatten te geven om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. De voorlezers zijn vrijwilligers die affiniteit hebben met kinderen en zich graag voor dit doel inzetten. De VoorleesExpress wil iedereen het plezier van voorlezen laten ontdekken: kinderen, ouders en voorlezers. Zo biedt VoorleesExpress plezier voor iedereen!

Lees meer