CO2-Prestatieladder

In 2017 hebben we de ambitie uitgesproken om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Sindsdien is er ontzettend veel gebeurd om dit waar te maken. Zo rijden er steeds meer medewerkers in een elektrisch voertuig, werden en worden er tal van CO2-reducerende maatregelen doorgevoerd in onze kantoorpanden en hebben we tal van acties ondernomen naar een meer circulaire bedrijfsvoering en dienstverlening binnen onze divisies.

Duurzaam door doen

Om de komende jaren meer CO2 te reduceren en de impact van al deze acties en initiatieven beter meetbaar te maken, maakt Facilicom gebruik van de CO2-prestatieladder. En dat loont; bedrijven die namelijk gebruik maken van de CO2-prestatieladder als duurzaamheidsinstrument reduceren gemiddeld 2x zoveel CO2 dan sectorgenoten. Met deze certificering, onder begeleiding van onze eigen consultants van Facilicom Energiemanagement, zetten we een volgende stap naar een duurzamere maatschappij en naar het worden van de meest duurzame dienstverlener van Nederland.

Sinds 2011 wordt de CO2-prestatieladder beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). 

CO2 footprint

 

Besparing CO2 prestatieladder
CO2 footprint
Reductiedoelstellingen

Reductiemaatregelen

Om deze jaarlijkse doelstellingen te halen voeren we diverse reductiemaatregelen uit. De belangrijkste maatregelen zijn hieronder opgesomd:

  • Aankoop van 60 elektrische voertuigen per jaar
  • Stimuleren van thuiswerken
  • Plaatsen van extra laadpalen op onze kantoorlocaties
  • Beschikbaar stellen van de NS Business Card
  • Voor nieuwe huurcontracten geldt een A-label eis
  • Elektriciteitsbehoefte groen inkopen
  • Vergroten van het aandeel hernieuwbare energie
pet flessen inzamelen

Keteninitiatieven

Naast het feit dat de CO2-prestatieladder Facilicom Group ondersteunt in CO2 reductie binnen de eigen bedrijfsvoering, helpt zij ook om deze ambities bij en met klanten en leveranciers te concretiseren. Dit vraagt om een goede samenwerking in de gehele keten. Door actief deel te nemen aan diverse keteninitiatieven zorgt Facilicom Group ervoor in een vroeg stadium op de hoogte te zijn van reductiemaatregelen. Facilicom Group neemt daarom onder andere deel aan de volgende keteninitiatieven:

Tim Platteel

Onze specialist helpt je graag

Meer weten over wat wij doen, of op zoek naar inspiratie en informatie om zelf - verder - aan de slag te gaan met CSR? Facilicom deelt met veel plezier lessons learnt en best practices. 

Tim Platteel, Sustainability Manager
• E-mailtplatteel@facilicom.nl  •  Mobiel: 06-12081979 

Nieuws, blogs en cases

een rij elektrische auto's van Facilicom Group staan op het parkeerdak van Facilicom
Facilicom Group Duurzaam
Nieuws

CO2-emissies Facilicom Group 2021: goede resultaten maar geen reden tot verslappen

In 2021 heeft Facilicom Group mooie resultaten bereikt in het terugdringen van CO2 en lopen we in lijn met de gestelde doelen...
Koffiedik Facilicom Group
Facilicom Group Duurzaam
Nieuws

Wist je dat koffiedik gebruikt kan worden als grondstof?

Koffiebonen hebben zoveel meer in zich dan alleen jouw bakkie koffie. Zodra de koffie is gezet en de machine afslaat, wordt koffie...
FMN Festival met het eventbeeld over het beeld met een volle zaal deelnemers
Facilicom Group Duurzaam
Nieuws

FMN Connect XL in nieuw jasje met SDG Festival

Op donderdag 27 mei a.s. organiseert FMN samen met Facilicom Group het SDG Festival. Onder het motto ‘hoe duurzaam doe jij?’ steken...