CO₂-Prestatieladder

In 2017 hebben we de ambitie uitgesproken om in 2030 CO₂-neutraal te zijn. Sindsdien is er ontzettend veel gebeurd om dit waar te maken. Zo rijden er steeds meer medewerkers in een elektrisch voertuig, werden en worden er tal van CO₂-reducerende maatregelen doorgevoerd in onze kantoorpanden en hebben we tal van acties ondernomen naar een meer circulaire bedrijfsvoering en dienstverlening binnen onze divisies.

Duurzaam door doen

Om de komende jaren meer CO₂ te reduceren en de impact van al deze acties en initiatieven beter meetbaar te maken, maakt Facilicom gebruik van de CO₂-prestatieladder. En dat loont; bedrijven die namelijk gebruik maken van de CO₂-prestatieladder als duurzaamheidsinstrument reduceren gemiddeld 2x zoveel CO₂ dan sectorgenoten. Met deze certificering, onder begeleiding van onze eigen consultants van Facilicom Energiemanagement, zetten we een volgende stap naar een duurzamere maatschappij en naar het worden van de meest duurzame dienstverlener van Nederland.

Sinds 2011 wordt de CO₂-prestatieladder beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). 

CO₂ footprint

Totaal ton C02-uitstoot
Autoverdeling fossiel vs elektrisch

Reductiemaatregelen

Om deze jaarlijkse doelstellingen te halen voeren we diverse reductiemaatregelen uit. De belangrijkste maatregelen zijn hieronder opgesomd:

  • Aankoop van 60 elektrische voertuigen per jaar
  • Stimuleren van thuiswerken
  • Plaatsen van extra laadpalen op onze kantoorlocaties
  • Beschikbaar stellen van de NS Business Card
  • Voor nieuwe huurcontracten geldt een A-label eis
  • Elektriciteitsbehoefte groen inkopen
  • Vergroten van het aandeel hernieuwbare energie

Keteninitiatieven

Naast het feit dat de CO₂-prestatieladder Facilicom Group ondersteunt in CO₂ reductie binnen de eigen bedrijfsvoering, helpt zij ook om deze ambities bij en met klanten en leveranciers te concretiseren. Dit vraagt om een goede samenwerking in de gehele keten. Door actief deel te nemen aan diverse keteninitiatieven zorgt Facilicom Group ervoor in een vroeg stadium op de hoogte te zijn van reductiemaatregelen. Facilicom Group neemt daarom onder andere deel aan de volgende keteninitiatieven:

Meer informatie

Meer weten over wat wij doen, of op zoek naar inspiratie en informatie om zelf - verder - aan de slag te gaan met CSR? Facilicom deelt met veel plezier lessons learnt en best practices. Neem dan contact op met Jesper Kloeke, energieconsultant, via DuurzaamheidFacilicom@Facilicom.nl.

Nieuws, blogs en cases