CO₂-Prestatieladder

Facilicom Group is overtuigd van de noodzaak om de negatieve impact van onze bedrijven op het klimaat te minimaliseren. Daarom werken we continu aan de verdere verduurzaming van onze bedrijfsprocessen, kantoren en vervoermiddelen. Wij streven naar een CO₂-neutrale bedrijfsvoering. Zo rijden er steeds meer medewerkers in een elektrisch voertuig en worden er tal van CO₂-reducerende maatregelen doorgevoerd in onze kantoorpanden.

Duurzaam door doen

Om de komende jaren meer CO₂ te reduceren en de impact van al deze acties en initiatieven beter meetbaar te maken, maakt Facilicom gebruik van de CO₂-prestatieladder. Met deze certificering, onder begeleiding van onze eigen consultants van Facilicom Energiemanagement, zetten we een volgende stap naar een duurzamere maatschappij en naar het worden van de meest duurzame dienstverlener van Nederland.

Sinds 2011 wordt de CO₂-prestatieladder beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). 

CO₂ footprint

Co2 Footprint - Facilicom Group
Co2 Footprint - Facilicom Group

Reductiemaatregelen

Om onze jaarlijkse doelstellingen te halen, voeren we diverse reductiemaatregelen uit. De belangrijkste maatregelen zijn hieronder opgesomd:

  • Vanaf 2025 alleen nog maar elektrische personenauto’s
  • Elektrische bestelbussen waar het kan
  • Voor 2030 zijn alle voertuigen van ons wagenpark elektrisch
  • Stimuleren van thuiswerken
  • Plaatsen van extra laadpalen op onze kantoorlocaties
  • Beschikbaar stellen van de NS Business Card
  • Voor nieuwe huurcontracten geldt een A-label eis
  • Elektriciteitsbehoefte groen inkopen
  • Vergroten van het aandeel hernieuwbare energie

Samen werken aan duurzaamheid

Naast het feit dat de CO₂-prestatieladder Facilicom Group ondersteunt in CO₂ reductie binnen de eigen bedrijfsvoering, helpt zij ook om deze ambities bij en met klanten en leveranciers te concretiseren. Dit vraagt om een goede samenwerking in de gehele keten. Door actief deel te nemen aan diverse keteninitiatieven zorgt Facilicom Group ervoor in een vroeg stadium op de hoogte te zijn van reductiemaatregelen. Facilicom Group neemt daarom onder andere deel aan de volgende keteninitiatieven:

Meer informatie

Meer weten over wat wij doen, of op zoek naar inspiratie en informatie om zelf - verder - aan de slag te gaan met CSR? Facilicom deelt met veel plezier lessons learnt en best practices. Neem contact met ons op via DuurzaamheidFacilicom@Facilicom.nl.

Nieuws, blogs en cases