Corporate Social Responsibility

Als familiebedrijf met een geschiedenis die teruggaat tot de jaren zestig en meer dan 21.000 medewerkers in dienst staat Facilicom midden in de samenleving. We vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen dan ook vanzelfsprekend, en leveren steeds een bijdrage aan oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

 

" Duurzaam doen we samen "

Daarom duurzaam

Corporate social responsibility (CSR) zit in het DNA van Facilicom. Als dienstverlenende onderneming - en een van de grootste werkgevers van Nederland - zien we het als onze verantwoordelijkheid om een positieve impact te creëren. Onze missie om samen te werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen is het startpunt van ons CSR-beleid.

Drie pijlers

Ons CSR-beleid is georganiseerd rond drie strategische pijlers:

  • zorgdragen voor medewerkers
  • werken aan een inclusieve maatschappij
  • verkleinen van impact op het klimaat

De Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties geven richting aan de CSR-activiteiten van onze organisatie, merken en medewerkers.

Op de pagina Facilicom en CSR lees je meer over de drie strategische pijlers.

De duurzame ontwikkelingsdoelen als gids

In 2020 ondertekende Facilicom Group de SDG Charter van SDG Nederland. Met onze deelname aan de community laten we zien dat we structureel actie ondernemen om grote maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De duurzame ontwikkelingsdoelen structureren onze CSR-activiteiten en inspireren onze medewerkers en organisatie om steeds nieuwe manieren te vinden om het verschil te maken voor de samenleving van nu en straks.

We leggen de focus op de doelen waar we het grootste verschil kunnen maken.

  • SDG 1 – Beëindig armoede overal en in al haar vormen
  • SDG 3 – Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden
  • SDG 8 – Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
  • SDG 10 -  Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
  • SDG 11 – Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Op de pagina Sustainable Development Goals gaan wij dieper op deze vijf SDG's in.

De vijf SDG's van Facilicom Group 1,3,8,10 en 11

In actie voor een duurzame leefomgeving

Corporate social responsibility is voor Facilicom een doelstelling die we elke dag met onze medewerkers, klanten, leveranciers en partners dichterbij brengen. We leggen de verbinding tussen verschillende initiatieven, projecten en programma's om de grootste impact te creëren. Zo brengen we samen de maatschappij waarin we werken - en de internationale klimaatdoelen - verder.

Op de pagina  Lange termijn perspectief op CSR vind je meer informatie.

 

Meer informatie

Meer weten over wat wij doen, of op zoek naar inspiratie en informatie om zelf - verder - aan de slag te gaan met CSR? Facilicom deelt met veel plezier lessons learnt en best practices. Neem contact met ons op 

Nieuws, blogs en cases