Overheid

Een efficiënte, slagvaardige en flexibele overheid

Overheden willen efficiënt, slagvaardig en flexibel opereren en zoeken daarom vaker een duurzame samenwerking met marktpartijen. Niet alleen bij de aanbesteding van facilitaire diensten, maar ook bij het creëren van veiligheid in het publieke domein en bij bijvoorbeeld de bouw en exploitatie van overheidsgebouwen. Het afbreukrisico is groot, dus moeten partners betrouwbaar zijn, continuïteit  bieden en dienstbaar zijn aan de publieke zaak.

Facilicom al vele jaren partner van de overheid

Facilicom is op tal van terreinen 'hofleverancier' van de overheid en van overheidsinstellingen. Dat loopt van alleen schoonmakenbeveiligen of cateren tot de bouw, het totale onderhoud, het leveren van alle facilitaire diensten én de exploitatie van panden in de vorm van PPS-constructies. Het feit dat Facilicom het enige bedrijf in Nederland is die zo'n PPS-contract als single party kan invullen maakt ons dan ook zeer trots. Daarnaast zijn we ook nog op een andere manier partner van de overheid. In het verlengde van overheden en overheidsinstellingen zetten we namelijk eveneens arrestantenverzorgers, toezichthouders en parkeerwachten in.