(Food) Industrie

Betrouwbare, betrokken en flexibele leveranciers

Industriële bedrijven moeten optimaal presteren om goed te renderen. Niets mag het productieproces verstoren. Vergaande rationalisatie van de activiteiten heeft geleid tot uitbesteding van alles dat niet tot de core business behoort. Dat werkt pas goed als leveranciers en onderaannemers betrouwbaar en betrokken zijn, een hoge kwaliteit leveren en zich flexibel weten op te stellen.

Facilicom beschikt over brede ervaring in industriële sector

We bouwen, verbouwen en onderhouden panden en installaties. We houden werkelijk alles schoon, zelfs in de veeleisende voedingsmiddelenindustrie. We beschermen organisaties tegen fraude, vandalisme, inbraak, brand en terrorisme, ook als het gaat om organisaties in de vitale sectoren. Met dezelfde betrouwbaarheid en betrokkenheid exploiteren we het bedrijfsrestaurant en nemen we bijvoorbeeld het totale facilitaire management over.