Onze waarden

Resultaatgericht

Wij werken doelgericht samen met anderen, zowel binnen als buiten de organisatie. De focus op het resultaat houdt ons scherp en ambitieus.

 1. Stel doelen die haalbaar zijn;
 2. Communiceer helder over wat je wilt bereiken;
 3. Realiseer je resultaat met oog voor het proces;
 4. Houd mensen op de hoogte van de voortgang.

Duurzaam

Wij werken op basis van een langetermijnvisie, bieden de opdrachtgevers continuiteit en denken bij al onze activiteiten aan mens, milieu en maatschappij.

 1. Respecteer de wettelijke en maatschappelijke normen;
 2. Wees betrouwbaar en transparant;
 3. Kom je afspraken na;
 4. Reduceer de ecologische impact binnen je functie en denk actief mee in het bevorderen hiervan.

Samenwerken

Wij zijn binnen Facilicom van elkaar afhankelijk. er is vertrouwen en respect voor collega's en de werksfeer is open. Succesvol zijn is het gemeenschappelijk doel.

 1. Sta open voor ideeen van een ander en deel informatie;
 2. Bied actief jouw competenties aan;
 3. Help anderen en vraag zelf op tijd steun om je werk beter te kunnen doen;
 4. Opdrachtgevers gaan een relatie met ons aan voor de lange termijn en geven ons het vertrouwen om samen resultaten te bereiken; handel hier naar.

Vernieuwend

Wij streven binnen Facilicom naar het continu verbeteren van onze prestaties. Vernieuwingen moeten leiden tot aanwijsbare voordelen voor onze opdrachtgevers en zijn een structureel onderdeel van ons succes in de markt.

 1. Kom met voorstellen om processen te vernieuwen;
 2. Durf opbouwende kritiek te uiten;
 3. Sta open voor nieuwe ideeën en vermijd ‘ja maar’;
 4. Betrek collega’s bij vernieuwingen.