Over Facilicom Foundation

Een betere leefomgeving. Ook als die niet vanzelfsprekend is.

Facilicom werkt elke dag aan een betere leefomgeving voor iedereen. Een omgeving waar we kunnen doen wat we willen doen: wonen, werken, leren, zorgen, recreëren of sporten. Maar niet altijd is die betere omgeving voor ieder mens vanzelfsprekend.

Maatschappelijke betrokkenheid heeft ons altijd al gekenmerkt. Als familiebedrijf zijn we van oudsher betrokken bij de samenleving. Met de Facilicom Group Foundation geven we op een andere manier uiting aan die betrokkenheid: door initiatieven op te starten en te ondersteunen die bijdragen aan een optimale leefomgeving voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

We ondersteunen groepen mensen in Nederland waarbij de leefomgeving onvoldoende is om een volgende stap te zetten.

We doen dat altijd samen met erkende maatschappelijke organisaties met specifieke kennis van de doelgroep en het maatschappelijke issue.

Uitgangspunt is dat we maximaal een jaar bijdragen om daarmee het project waarvoor ondersteuning is aangevraagd de kans te geven op te starten en vervolgens zelfstandig door te ontwikkelen.

Hoe doen we dat?

Kwetsbare groepen en maatschappelijke initiatieven ondersteunen kan op veel manieren. We kunnen de dagelijkse leefomgeving verbeteren, helpen om door onderwijs verder te komen of talenten te ontwikkelen, we kunnen veiligheid verbeteren of ondersteunen als het gaat om het meedoen in de samenleving, via een baan of vrijwilligerswerk.

Wat is onze concrete bijdrage?

Als Facilicom stellen we allereerst kennis en expertise beschikbaar vanuit de medewerkers van Facilicom Group. Met de onderliggende bedrijven, actief in verschillende sectoren kunnen we ook de handen uit de mouwen steken; op het gebied van huisvesting, veiligheid, zorg of voeding. De foundation kan ook, waar nodig, een financiële ondersteuning geven.

En wat onze eigen inbreng kan versterken, is de verbinding zoeken met maatschappelijke organisaties die thuis zijn op een bepaald gebied. Ook is het denkbaar om klanten bij onze projecten te betrekken als die ook kunnen bijdragen aan het succes ervan. Denk aan scholen, aan zorginstellingen, aan onderwijsinstellingen, aan woningcorporaties.

Wie kunnen projecten aandragen?

Medewerkers van Facilicom Group
Voor medewerkers van Facilicom Group geldt dat zij zich hier kunnen aanmelden als ze een project hebben in hun eigen leefomgeving wat mogelijk in aanmerking komt voor ondersteuning.

Erkende maatschappelijke organisaties (ANBI)
Indien uw stichting of project zich richt op het verbeteren van de leefomgeving van kwetsbare groepen in Nederland en voldoet aan de criteria, dan nodigen wij u graag uit een aanvraag in te dienen via het contactformulier op deze pagina. Wij nemen uitsluitend schriftelijke aanvragen in behandeling.

Bestuur en organisatie
De Facilicom Group Foundation is een onafhankelijke stichting. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Ambassadeurs

De Facilicom Group Foundation heeft de actieve steun van enthousiaste collega’s die zich als ambassadeur inzetten. De ambassadeurs, vertegenwoordiging van alle Facilicom bedrijven, denken mee over nieuwe projecten van de foundation maar zijn vooral actief in het promoten van de foundation en activiteiten onder de collega’s.