Op koers naar 2030

Met alle ontwikkelingen rond corona is het logisch dat we geneigd zijn om te focussen op het hier en nu. Toch zijn er goede redenen om het vizier ook te richten de toekomst, zoals de nieuwe agenda van ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland doet. Hoe verhouden de ambities van het Nederlandse bedrijfsleven voor 2030 zich tot de ontwikkelingen die er nu al plaatsvinden in de facilitaire sector?

Lees verder op facilitaironline.nl