Op koers naar 2030

Met alle ontwikkelingen rond corona is het logisch dat we geneigd zijn om te focussen op het hier en nu. Toch zijn er goede redenen om het vizier ook te richten de toekomst, zoals de nieuwe agenda van ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland doet. Hoe verhouden de ambities van het Nederlandse bedrijfsleven voor 2030 zich tot de ontwikkelingen die er nu al plaatsvinden in de facilitaire sector?

VNO-NCW en MKB-Nederland presenteerden in februari een nieuwe agenda, met als titel Ondernemen voor brede welvaart. Ik was blij verrast dat de ondernemersorganisaties een koers uitzetten voor 2030 en daarmee bewust verder kijken dan de dag van vandaag.

Ook de inhoud van de agenda vond ik verrassend. Het nieuwe kompas van VNO-NCW en MKB-Nederland richt zich op een samenleving met gelijke kansen, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om de brede welvaart mogelijk te maken. De agenda stelt een nieuw Rijnlands samenspel voor. Daarin werkt het bedrijfsleven aan welvaart voor iedereen en aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid en gelijke kansen.

De ondernemersorganisaties formuleren tien uitgangspunten van de nieuwe koers. Deze ambities zijn uitgewerkt in tien concrete bijdragen die het bedrijfsleven wil leveren aan de samenleving. Genoemd worden bijvoorbeeld een stageplek voor iedereen die er een nodig heeft en werk voor 200.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt gesproken over een publiek-private investeringsagenda om het land zonder milieuschulden over te dragen aan een volgende generatie.

Een duurzamer, inclusiever en welvarend Nederland. Dat is waar VNO-NCW en MKB-Nederland de nieuwe koers op richten. Dat spreekt de facilitaire branche zeker aan. Sterker nog, een aantal uitgangspunten en ambities van de agenda voor 2030 zijn al speerpunten in ons werk.

Stageplekken zijn er in de facilitaire dienstverlening doorgaans volop. Een van de mooie aspecten van ons werkveld is nu eenmaal dat er stages en werkplekken zijn voor een breed spectrum aan arbeidskrachten: van mensen zonder startkwalificaties tot professionals met een academische opleiding. Via convenanten met ROC's en hogescholen zorgen we voor voldoende en adequate stageplekken.

Facilitaire bedrijven lenen zich ook uitstekend voor arbeidsplekken voor mensen met een afstand tot arbeidsmarkt. De branche is al jarenlang aan de slag om deze mensen te begeleiden naar betaald werk en een fijne werkomgeving.

Volgens mij kan de facilitaire branche de nieuwe plannen van VNO-NCW en MKB-Nederland dan ook van harte onderschrijven. Als Facilicom doen we dat in ieder geval met volle overgave. Onze inzet van de afgelopen jaren sluit er ook op aan.

Met een initiatief zoals onze sociale onderneming Buitengewoon begeleiden we mensen die de aansluiting op de arbeidsmarkt doorgaans niet kunnen maken toch naar een werkplek. De aanpak heeft zich inmiddels in Nederland bewezen en is in 2019 ook gestart in België.

Met onze aandacht voor werkgeluk, die tot uiting komt in onze kernbelofte "happy people make happy people", richten we de schijnwerpers op het welbevinden van onze medewerkers (en de medewerkers van onze klanten!).

Ook de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, die is ondertekend door Facilicom én door vijftienhonderd andere organisaties, onderstreept de nieuwe koers van VNO-NCW en MKB-Nederland. In de code spreken de partijen af dat bij uitbesteding van een opdracht niet de prijs maar de kwaliteit leidend is. Het initiatief is bedoeld om een neerwaartse prijsspiraal te voorkomen en daarmee bij te dragen aan gezonde en eerlijke werkomstandigheden.

We hebben als facilitaire branche dus al veel stappen gezet in de richting van de nieuwe agenda van ondernemend Nederland. Daar mogen we trots op zijn en daar geef ik de sector ook een welgemeend compliment voor. Natuurlijk is er geen reden om voldaan achterover te leunen: we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om op koers te blijven en de lat steeds hoger te leggen. Maar we zijn in ieder geval op de goede weg richting een duurzaam, inclusief en welvarend Nederland. En juist in deze bijzondere tijden is het goed om dat doel scherp in het oog te houden.Geert van de Laar CEO Facilicom Group