Pieter Zeestraten: ‘Duurzaamheid is voor ons geen hype’

Computers, telefoons en servers. Ze zijn onmisbaar voor een bedrijf als Facilicom. Maar: IT is ook een van de grootverbruikers van energie. Hoe kan je de negatieve impact van bijvoorbeeld computergebruik op het milieu toch zo goed mogelijk beperken? Hier houdt Pieter Zeestraten, Chief Information Officer bij Facilicom, zich regelmatig mee bezig. Green IT – het ecologisch verantwoord werken binnen de informatietechnologie – heeft voor hem dan ook absolute prioriteit. We gingen met hem in gesprek over groene stroom, recyclen en het meetbaar maken van de CO2-uitstoot.

Waarom Green IT?

“We willen als bedrijf het klimaat zo min mogelijk belasten. Dat is best een uitdaging. We hebben namelijk veel mensen in dienst die een laptop en telefoon hebben. En we draaien veel van onze systemen op servers. Dat kost ontzettend veel stroom. Aan de andere kant houden we ons bezig met de vraag: hoe kunnen we het klimaat zo min mogelijk belasten? Deze duurzaamheidsslag zie je bij steeds meer bedrijven. Het mooie vind ik dat wij dit al deden. Het is voor ons geen hype. Zo hebben we in 2017 al de ambitie uitgesproken om in 2030 CO2-neutraal te zijn en maken we gebruik van de CO2-prestatieladder om de impact van onze acties en initiatieven beter meetbaar te maken.” 

Hoe is Facilicom bezig met duurzame stroom? 

“Op verschillende manieren. We letten erop dat we apparaten zo efficiënt mogelijk aanschaffen en zolang mogelijk gebruiken. Innovatie en duurzaamheid gaan daarbij echt hand in hand. Bij alles wat we doen, kijken we ook naar de duurzaamheidscomponent. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat de stroom die gebruikt wordt, groen is. En tot slot: als we een apparaat niet meer kunnen gebruiken, dan recyclen we het. De stap zetten naar Green IT kunnen we niet alleen, want veel van onze IT hebben we uitbesteed. Daarom letten we er ook op dat al onze leveranciers aandacht hebben voor het milieu. We gaan hierover met onze partners in gesprek en maken afspraken. HP is bijvoorbeeld leverancier van onze printers. Zij zijn ook bewust bezig met de impact van hun producten op het milieu. De nieuwere printers stoten steeds minder C02 uit en de toners zijn minder milieubelastend. Ze meten ook de CO2 uitstoot van de printers die wij gebruiken en sturen de resultaten aan ons in een rapportage. Dat stimuleert ons weer om bewuster om te gaan met papier- en printgebruik.”

 

Het begint dus eigenlijk al bij de inkoop?

“Klopt. We vragen echt aan onze leveranciers hoe zij een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Gebruiken ze bijvoorbeeld groene stroom, recyclen ze, of een planten zij een boom voor elk product dat ze verkopen? Op die manier zijn niet alleen wij straks ‘groen’, maar heel onze keten. Zelf zijn we bijvoorbeeld bezig om onze op fossiele brandstof rijdende auto’s te vervangen voor elektrische. Ook zijn er CO2-reducerende maatregelen doorgevoerd in onze kantoorpanden . En zijn we van plan ons rekencentrum van zo’n 300 servers weg te halen uit ons hoofdkantoor en om te zetten naar de Cloud. Dit heeft twee voordelen: het datacentrum gebruikt groene stroom én we kunnen de servers delen met andere organisaties. Een efficiënter gebruik van servers dus.”

Pieter Zeestraten

Wat recyclen jullie zoal?
“Recyclen vinden we belangrijk. Oudere en gebruikte apparaten sturen we daarom altijd terug naar de officiële leverancier of een recycle instantie, zodat materialen als staal of aluminium hergebruikt kunnen worden. Soms zijn de apparaten zelfs volledig herbruikbaar. Ook geven we weg aan goede doelen. We verkopen bijvoorbeeld onze oude IPads, de opbrengst hiervan geven we aan de kinderkankerstichting. Zo proberen we ook op sociaalmaatschappelijk vlak een positieve impact te creëren.”

Klinkt alsof Green IT al goed op weg is.
“Zeker. Maar we zijn er nog niet. We communiceren de groene doelstellingen eigenlijk te weinig naar onze medewerkers en klanten. In de toekomst willen we hen meer betrekken bij het onderwerp. En natuurlijk willen we hen stimuleren meer duurzaam om te gaan met de apparaten die zij gebruiken. Laat je computer bijvoorbeeld niet in het stopcontact als je gaat lunchen. En hebben we onze systemen ook ’s nachts nodig, of kunnen ze dan uit?”