Inclusief ondernemen

Wij maken ons sterk voor een betere leef- en werkomgeving voor iedereen en met iedereen. Zo creëert onze sociale onderneming Buitengewoon kansen voor iedereen die aan de slag wil. Samen met onze partners en opdrachtgevers bouwen we aan Facilicom Group als een inclusieve onderneming en aan een samenleving met werk voor iedereen.

Afrekenen met afstand

Het mooie is: binnen Facilicom Group hebben we werk genoeg, en vooral ook banen waarin je praktisch aan de slag kunt. Of dat nu is in de horeca, catering, schoonmaak, beveiliging, of in de installatietechniek en de zorg. De banen die binnen de divisies beschikbaar zijn, stellen we actief open via onze sociale onderneming Buitengewoon. Wij zien het als onze missie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een waardevolle leer-werkplek te bieden, met als perspectief een vaste werkplek.

Sociale onderneming

Met stages, werkervaringsplekken en begeleiding helpen we kandidaten om de stap naar een echte baan te zetten. Buitengewoon stelt hierbij de extra begeleiding beschikbaar die nodig is. Hierbij werken we samen met onze eigen divisies, (lokale) partners, branchegenoten en buurtteams. Niet het commerciële belang staat voorop, maar de samenwerking om banen te bieden aan mensen die anders niet aan bod komen. Om hierin onafhankelijk te zijn, is Buitengewoon als een sociale onderneming opgericht.

Social return on investment (SROI)

De aard van de operationele werkzaamheden van Facilicom Group betekent dat we veel ruimte hebben voor mensen met een zogenoemde social return indicatie, zoals wajongers en ww'ers. We hebben voor deze doelgroepen dan ook volop stages, werkervaringsplekken en concrete vacatures. We pakken dit serieus aan en streven naar een percentage van 5% social return on investment (SROI).

Diversiteit als kracht

Facilicom Group ziet de inzet op inclusiviteit als een vanzelfsprekend onderdeel van onze maatschappelijke rol. Iedere dag zijn er meer dan 90 verschillende nationaliteiten aan het werk voor de opdrachtgevers van Facilicom Group. Diversiteit is daarom kenmerkend voor het bedrijf dat we zijn. Daarmee maken we ook het positieve verschil voor een inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen.

Buitengewoon advies

Steeds meer opdrachtgevers van Facilicom werken aan een arbeidsmarkt met kansen voor iedereen. Via de sociale onderneming Buitengewoon ondersteunen we deze ambities. Buitengewoon is dé plek waar we expertises en ervaringen bij elkaar brengen. Daar kunnen onze partners en opdrachtgevers terecht voor bijvoorbeeld advies over manieren om social return een volwaardige plek te geven in aanbestedingen en tenders.

Rotterdams Leerwerkakkoord

Wij zijn trots op de samenwerking met de partners van het Rotterdamse Leerwerkakkoord.  Als een van de grootste werkgevers in de regio Rotterdam-Rijnmond pakt Facilicom samen met de gemeente, het Havenbedrijf, onderwijsinstellingen en andere partners de mismatch op de arbeidsmarkt aan. De werkgelegenheid in de regio neemt namelijk de komende jaren verder toe, terwijl er ook Rotterdammers aan de zijlijn staan. De deelnemers aan het Leerwerkakkoord richten zich daarom op drie pijlers: we willen jongeren na school aan een baan helpen, werkzoekenden naar werk begeleiden, en werknemers duurzaam inzetbaar maken. Het Leerwerkakkoord geeft een nieuwe impuls aan de initiatieven die Facilicom Group, Buitengewoon en Gom al ondernemen om Rotterdammers aan het werk te krijgen en te houden. Door de krachten te bundelen leveren we nu een extra bijdrage aan een inclusieve en toekomstbestendige arbeidsmarkt.