Nationaliteiten

Facilicom Group is een van oorsprong Nederlands familiebedrijf waar inmiddels bijna 26.000 mensen in twee landen werken. Er is werk genoeg, voor heel verschillende mensen. Een werkvloer waar diverse culturen zich thuis voelen is voor ons dan ook vanzelfsprekend. Met bijna honderd nationaliteiten in huis zijn we daarmee goed op weg.

Volgens de Verenigde Naties zijn er zo'n tweehonderd nationaliteiten op aarde. Als mensenbedrijf met kantoren in Nederland en België komen er in ons medewerkersbestand 95 nationaliteiten voor. Vanuit onze betrokkenheid bij inclusief ondernemen zijn dat mooie cijfers.

Als familiebedrijf dat zich inzet voor een inspirerende leefomgeving voor iedereen werken we aan een gastvrije werkvloer waar elk individu zich welkom en gewaardeerd voelt. Of je nu een Nederlandse achternaam hebt of niet. Inzet, motivatie en passie, daar draait het gewoon om. Niet waar je vandaan komt.

Net als voor veel andere Nederlandse bedrijven is ook voor Facilicom Group de culturele diversiteit aan de top nog best een uitdaging. De veertig managers in de bovenste lagen van de organisatie zijn overwegend van Westerse origine. We willen natuurlijk dat het management een afspiegeling is van onze werkvloer. Daarom besteden we bij recruitment voor managementfuncties en traineeships speciale aandacht aan culturele diversiteit. We zijn ervan overtuigd dat er voldoende talenten op de arbeidsmarkt zijn om uiteenlopende nationaliteiten op alle niveaus in de organisatie een plek te geven. We moeten er misschien alleen even extra naar zoeken.