Facilicom Group mede ondertekenaar Rotterdamse Leerwerkakkoord

Facilicom Group

Uitbreiding van het aantal carrièrestartgaranties, leerwerkplekken en oprichting van een platform Haven werkt! Dit is een greep uit acties van het Rotterdams Leerwerkakkoord en de eerste sectorakkoorden MKB en Haven, waarbij bedrijfsleven, onderwijs en overheid waaronder ook Facilicom Group de handen ineen slaan.

De werkgelegenheid in regio Rotterdam Rijnmond neemt toe en de vraag van werkgevers verandert. Toch staan er nog Rotterdamse werkzoekenden langs de zijlijn. Rotterdam pakt de mismatch op de arbeidsmarkt aan met de drie pijlers: van school naar werk, van werk naar werk en aan het werk. Zo krijgen én houden we meer Rotterdammers aan de slag.

Het Leerwerkakkoord is een open samenwerking; geïnteresseerde organisaties en bedrijven kunnen zich aanmelden om mee te doen. Kijk voor meer informatie op: http://bit.ly/2HTzk3i