Initiatief voor échte sociale impact: een plek in de maatschappij voor iedere Rotterdammer

Facilicom Group

In de regio Rotterdam investeren steeds meer werkgevers en onderwijsinstellingen in sociale duurzaamheid. Er zijn veel samenwerkingsverbanden en goede initiatieven. Maar welk effect hebben deze gemeenschappelijke sociale inspanningen, en hoe meet je de daadwerkelijke, kwalitatieve impact hiervan op werknemers, studenten en burgers? Verschillende Rotterdamse partijen kwamen op 26 oktober bijeen tijdens een social impacttafel om het hierover te hebben. Een initiatief van dienstverlener Facilicom Group en opleidingscentrum Albeda. Wendy Aendekerk, HR Directeur bij Facilicom Group: “Iedere Rotterdammer verdient een plek in de maatschappij. Dit kunnen we alleen samen realiseren.”

Simone Fredriksz (Albeda) en Wendy Aendekerk (Facilicom Group)

Initiatieven op het gebied van sociale duurzaamheid worden nog te vaak beoordeeld door cijfers en aantallen. Denk daarbij aan een x-aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die een arbeidsplaats hebben gekregen. Maar wat zeggen die cijfers? Helemaal niet zo veel, volgens Aendekerk. “Om mensen te helpen een relevante positie in de maatschappij te nemen, vraagt energie en tijd. Je begeleidt mensen om regie te krijgen over hun eigen leven en daarmee beïnvloed je veel meer dan of ze uiteindelijk terug naar school gaan of een baan kunnen behouden. Ze zullen op langere termijn duurzamere participanten zijn dan de momentopname of het nu lukt. En dat meet je niet door alleen naar de resultaten onderin de Excel te kijken".

Niet alleen kijken naar cijfers

Er namen 28 verschillende organisaties deel aan de social impacttafel, vanuit het bedrijfsleven tot aan de overheid. Denk aan het Social Impact Fonds Rotterdam, Deloitte, Museum Boijmans van Beuningen en de Gemeente Rotterdam. Zij gingen met elkaar in gesprek over het beter zichtbaar maken van sociale impact, en hoe iedere partij hier zijn steentje aan kan bijdragen. Simone Fredriksz, lid college van bestuur van Albeda: “We leven in tijden van radicale verandering en we hebben elkaar meer dan ooit nodig. Als je alleen naar de cijfers kijkt als resultaat van sociale impact word je moedeloos, terwijl we juist zoveel moois bereiken. We moeten het veel breder trekken, en daar zijn alle partijen voor nodig. We moeten ons niet uit het veld laten slaan door de cijfers, maar samen de mijlpalen vieren die we bereiken.” 

Paradigmashift

Duurzaamheid is veel meetbaarder dan sociale duurzaamheid, vult Aendekerk aan. “We leveren onmiskenbare waarde aan de regio Rotterdam, maar we hebben weinig meetinstrumenten om die impact écht inzichtelijk te maken. We pleiten voor een ander geluid om sociale impact op de kaart te zetten, één die juist ook rekening houdt met de lange termijn effecten.” Prof. Dr. Ir. Jan Rotmans pleitte hier als keynote speaker tijdens de social impattafel ook voor. “Tijdens de industriële revolutie zijn alle wetten en systemen bedacht die we nu nog steeds hanteren. Maar de vraag is of die vandaag de dag nog hanteerbaar zijn. Er is een paradigmashift nodig in de manier waarop we naar sociale impact kijken.”

Volgens alle aanwezigen is het duidelijk: we moeten sociale impact meten op een manier die aanzet tot activatie. Die verbindend werkt in plaats van polariserend. Fredriksz “We gaan een whitepaper maken waarin we uiteenzetten wat er concreet nodig is voor die andere blik op sociale impact. Wat we nu al kunnen zeggen is dat samenwerking het belangrijkste is. Als je als organisatie resultaat rapporteert, betrek dan het hele ecosysteem erbij. Maak het verhaal groter. Dus niet alleen: wij hebben als Albeda drie jongeren in het schoolsysteem gehouden, maar: wij hebben als Albeda samen met andere partijen impact gehad op drie gezinnen. En wees hier trots op, vier dit resultaat. We willen de onzichtbare impact zichtbaar maken, de echte verhalen laten horen en leven, dat is wat telt.” 

Sociale impact integreren in organisatie

Naast het breder trekken en het vieren van resultaten is het ook belangrijk om sociale impact echt te integreren in de organisatie. Aendekerk concludeert: “We voldoen natuurlijk allemaal aan onze social return verplichting. Maar zijn we in Nederland dan ook écht goed bezig? Ik vind van niet. We doen het er nog te veel bij. We zijn het nog niet aan het incorporeren in onze dagelijkse praktijk. Facilicom Group heeft samen met Albeda en de andere aanwezigen een gezamenlijke opdracht in de stad Rotterdam: iedere Rotterdammer een plek geven in de maatschappij. Maar, daarvoor moeten we het wel anders gaan doen. Wij zijn hier klaar voor!”