Facilitaire dienstverlening voor thuiswerkers

Thuiswerken heeft door de coronacrisis een hoge vlucht genomen. Ook de facilitaire dienstverlening heeft de thuiswerkplek inmiddels prominent in beeld. Hebben we straks catering en schoonmaak aan huis?

Onlangs vertelde ik in een interview met BNR Nieuwsradio over de veranderingen die onze facilitaire dienstverlening heeft doorgemaakt sinds de uitbraak van het coronavirus. Daarbij gaf ik ook een voorproefje van ons nieuwe cateringconcept (red. Food&i). We hebben plannen om niet alleen de medewerkers op kantoren, maar ook thuiswerkers van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat van food & beverage te voorzien.

Er zijn voorspellingen dat we de komende jaren structureel veertig tot zestig procent thuiswerken. Dat is misschien wat overdreven. Ons nieuwe cateringconcept is in ieder geval ingesteld op het gegeven dat we in de nieuwe wereld steeds meer tijd- en plaats-onafhankelijk werken. Ook in de schoonmaak liggen veranderingen voor de hand. Werkplekken worden van oudsher professioneel schoongemaakt. Maar mensen werken straks steeds meer thuis. Dan zou het mooi zijn als werkgevers de thuiswerkplek faciliteren door te zorgen voor professionele schoonmaak.

Met een professionele schoonmaak van de thuiswerkplek slaan we twee vliegen in één klap: werkgevers laten zien dat ze medewerkers ook buiten de kantoormuren ondersteunen, en we gaan gezamenlijk het zwartwerken bij de schoonmaak thuis tegen. In veel van de huishoudens waar nu wordt thuisgewerkt loopt immers een zwart betaalde werkster rond.

Ook de overheid speelt daarbij een rol. Zo is het nodig om fiscale ruimte te scheppen om schoonmaak onderdeel te maken van de werkgeversvergoedingen voor thuiswerken, zoals Piet Adema, voorzitter van schoonmaakbrancheorganisatie OSB, recent al aangaf in een interview met RTL Nieuws. In België zijn goede ervaringen met zogenoemde dienstencheques. Daarmee betalen particulieren de huishoudelijke ondersteuning van professionals, tegen een speciaal tarief van 9 euro. De overheid subsidieert het verschil met de uurtarieven van de aangesloten dienstverleners.

Natuurlijk preek ik voor eigen parochie met mijn pleidooi voor de inzet van professionele schoonmakers in thuiswerksituaties. Maar de overheid heeft er zeker een belang bij. Zwartwerken is nu eenmaal bij wet verboden en staat op gespannen voet met de arbeidszekerheid die zo belangrijk is voor werknemers in Nederland. Een zwartwerkende huishoudelijke hulp wordt nu eenmaal niet doorbetaald bij ziekte, heeft geen recht op vakantiegeld en is onvoldoende beschermd tegen (de gevolgen van) een arbeidsongeval.

Ook vanuit een ander sociaal oogpunt zijn er goede redenen om aandacht te besteden aan de schoonmaak van thuiswerkplekken. Als het aantal vierkante meters op kantoor de komende jaren fors afneemt, zoals velen voorspellen, dan krimpt ook de werkgelegenheid in de schoonmaakbranche. Daarmee dreigt de instroom van nieuwe werknemers te verminderen. En de schoonmaakbranche is juist zo'n belangrijke sector voor bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren zonder startkwalificatie. Het loopbaanperspectief voor deze toch al kwetsbare groepen wordt nog zorgwekkender als de schoonmaakbranche verder onder druk komt te staan.

Werkgevers die de facilitaire ondersteuning van thuiswerken vergoeden en overheden die daarvoor fiscale ruimte scheppen, nemen verantwoordelijkheid voor de veranderde arbeidsomstandigheden in het post-corona-tijdperk. En zeg nou zelf, wie wil er nu niet thuiswerken met een gezonde lunch, een goed ingerichte werkplek en een clean desk?Geert van de Laar, CEO Facilicom Group