Facilicom Group publiceert jaarverslag 2018

Facilicom Group Jaarverslag

Facilicom Group heeft vorig jaar een lichte omzetstijging gerealiseerd naar 1.264 miljoen euro (+ 2%). De nettowinst kwam uit op 7,5 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2018. Strategisch zette de onderneming extra in op het thema werkgeluk, dat duidelijk maakt dat facilitaire dienstverlening een toegevoegde waarde creëert voor de samenleving.

Een jaar met twee gezichten. Zo typeert Geert van de Laar, CEO van Facilicom Group, het verslagjaar 2018. Het familiebedrijf vertaalde de missie - samenwerken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen - naar een expliciete inzet op werkgeluk om de prestaties van medewerkers en klanten te verbeteren. Hier stond tegenover dat de operationele bedrijfsresultaten achterbleven bij de doelstellingen.

Maatschappelijke meerwaarde

"Onze strategische focus op operational excellence, datagedreven werken, marktgericht werken en vernieuwend organiseren leverde diverse onderscheidende projecten en initiatieven met maatschappelijke meerwaarde op", licht Van de Laar de maatschappelijke impact toe. De lancering van de sociale onderneming Buitengewoon, waarmee Facilicom Group mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt doorgeleidt naar een volwaardige baan, is daarvan een voorbeeld.

Daarnaast toonde de inzet op werkgeluk zich een belangrijke verbindende factor tussen de verschillende markten waarop Facilicom Group actief is. Met de dienstverlening op het vlak van catering, schoonmaak, beveiliging, integraal facility management, en zorg en welzijn geven de vijf divisies concreet invulling aan de pay-off Happy people make happy people. Er gingen in 2018 bijvoorbeeld diverse pilots van start om medewerkers meer zelfstandig invulling te laten geven aan de uitvoering van hun werk, bijvoorbeeld via zelfroostering.

Sterke merken

De meeste divisies hebben de omzetdoelen behaald, maar de totale winstgevendheid van Facilicom Group is achtergebleven bij de verwachtingen, zegt Van de Laar over de reden dat 2018 uiteindelijk niet een jaar met uitsluitend positieve kanten was. De geconsolideerde omzet nam toe met bijna 2% tot 1.264 miljoen euro. De operationele winst daalde tot 17 miljoen euro en bedroeg daarmee 1,3% van de omzet. De nettowinst kwam na belasting uit op 7,5 miljoen euro.

Marktdynamieken

Facilicom Group had in 2018 op diverse markten te maken met uitdagende omstandigheden, licht Van de Laar toe. "Net als andere grote werkgevers in Nederland merken we de gevolgen van de groeiende krapte op de arbeidsmarkt, de stijgende loonkosten en het toenemende ziekteverzuim. Als mensenbedrijf met bijna 31.000 medewerkers in dienst raken deze ontwikkelingen ons buitengewoon sterk."

 

Van de Laar ziet de inzet op werkgeluk als essentieel onderdeel. "Als familiebedrijf zit het commitment bij welzijn en werkgeluk van medewerkers in ons DNA. Maar we zetten het thema nu expliciet en structureel op de agenda. Dat doen we nadrukkelijk vanuit de wetenschap dat als onze medewerkers goed in hun vel zitten, zij zich meer verbonden voelen met onze organisatie en optimaal presteren bij onze opdrachtgevers. Werkgeluk is dus goed voor de medewerkers van Facilicom Group, vervolgens ook voor de medewerkers van onze klanten - en daarmee uiteindelijk voor de werkprocessen en resultaten van onze opdrachtgevers."

Werken aan Sustainable Development Goals

Voor het eerst rapporteert Facilicom Group in het jaarverslag over de bijdrage die de onderneming levert aan de Sustainable Development Goals. Als familiebedrijf heeft Facilicom Group van oudsher een langetermijnvisie op ondernemerschap met een positieve impact op mens en milieu. Vooral op het terrein van gezondheid, welvaart, inclusiviteit, duurzaamheid en veiligheid - de thema's die centraal staan in Sustainable Development Goals 3, 8 en 11 - levert Facilicom Group een onderscheidende bijdrage aan de wereldwijde doelstellingen van de Verenigde Naties (VN).

 

In lijn met Sustainable Development Goal 11 maakt Facilicom Group tempo met verduurzaming. De onderneming streeft ernaar in 2030 - dus twintig jaar eerder dan is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs - CO2-neutraal zijn. "Daar waren we vorig jaar al keihard mee aan de slag", benadrukt Van de Laar. "We zetten steeds nieuwe stappen om de milieuprestaties van onze activiteiten te verbeteren en nemen extra maatregelen om onze gebouwen en ons wagenpark energiezuiniger te maken." Met het oog op de CO2-doelstelling gaat Facilicom Group 100% duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte inkopen en daarnaast zelf grootschalig schone energie opwekken, onder andere met zonnepanelen en windmolens. De expertise en ervaring die het bedrijf opdoet met alle duurzame initiatieven stellen Facilicom Group ook in staat om opdrachtgevers te ondersteunen om hun klimaatdoelstellingen te behalen.

Sterke marktpositie versterken

Met een solvabiliteit van ruim 40% noemt Van de Laar de financiële positie van Facilicom Group "zeer solide". In het komende jaar wordt de succesvolle inzet op operational excellence, datagedreven werken, customer focus en vernieuwend organiseren verder voortgezet. De excellente uitvoering en het thema werkgeluk krijgen hierbij bijzondere aandacht. "Hiermee laten we duidelijk zien dat facilitaire dienstverlening geen kostenpost is, maar toegevoegde waarde levert aan de medewerkers en werkprocessen die voor onze opdrachtgevers zo belangrijk zijn. We hebben daarom alle vertrouwen dat onze investeringen in werkgeluk zich uiteindelijk terugvertalen in een nog sterkere marktpositie van onze divisies en een gezonde winstgevendheid van Facilicom Group."

Lees het volledige jaarverslag 2018 van Facilicom Group op http://online.facilicom.nl/jaarverslag2018