24 maart: Uitbreiding overheidsmaatregelen Coronavirus

Facilicom Group Corona

Het coronavirus houdt ons dagelijks in de greep. Om verspreiding van het virus te vertragen en de druk op de zorg zo laag mogelijk te houden, is inmiddels een pakket aan maatregelen genomen. Maandagavond 23 maart heeft ons kabinet besloten om de al bestaande maatregelen uit te breiden. Deze maatregelen raken ons allemaal, zowel in ons privéleven als in ons werk.

De aanvullende maatregelen hebben vooral betrekking op het verder beperken van sociale contacten:

  • Alle bijeenkomsten, ook met minder dan honderd mensen, worden verboden tot 1 juni.
  • Het advies om zo veel mogelijk thuis te werken, blijft staan. Ga alleen naar buiten voor werk als je niet thuis kunt werken, om boodschappen te doen of om voor anderen te zorgen.
  • Bij koorts in het gezin en niet werkzaam in het vitale proces in Nederland: blijf thuis!
  • Burgemeesters krijgen middelen om op te treden (bijvoorbeeld sluiting stranden en winkels of tegen groepen).
  • Forse boetes op de 1,5 meter-regel.

Kritische processen

Zorg, veiligheid, schoonmaak én onderhoud zijn aangemerkt als kritische processen in Nederland. Voor een groot deel van onze opdrachtgevers is het van cruciaal belang dat onze dienstverlening door kan gaan. We blijven hierbij onverminderd de richtlijnen van het RIVM volgen.

Voor onze beroepsgroepen gaat het er vooral om dat we extra aandacht houden op het afstand houden van elkaar. De minimaal 1,5 meter afstand is én blijft onverminderd belangrijk. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we met maximale aandacht voor onze eigen gezondheid én de uitbreiding van de maatregelen een goede balans vinden.

Continuïteit

We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en maken steeds een passende doorvertaling vanuit het overheidsbeleid. Doorlopend brengen we per bedrijfsonderdeel de impact van de overheidsmaatregelen in kaart en nemen we maatregelen.

We doen er alles aan om onze dienstverlening maximaal op peil te houden. Mocht het coronavirus impact hebben op onze dienstverlening, dan wordt u daarover tijdig geïnformeerd door uw contactpersoon.