ANBI-gegevens

Een aanvraag voor rangschikking als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bij de belastingdienst is aangevraagd. Voor meer informatie over de ANBI status en haar belastingvoordeel, zie www.belastingdienst.nl.

KvK-nummer: 70990158
RSIN: 858537126
IBAN: NL50 ABNA 0516 4935 23

Standaardformulieren publicatieplicht fondswervende organisaties

Beleid en strategie

De stichting heeft ten doel kwetsbare groepen te inspireren de volgende stap te zetten naar een betere toekomst. Kwetsbare groepen zijn in deze context mensen voor wie een inspirerende leefomgeving niet vanzelfsprekend is. Denk hierbij aan dak- en thuislozen, mensen met een fysieke of verstandelijke beperking, kinderen die onder armoedegrens leven, maar ook laaggeletterden en analfabeten. De stichting gaat deze mensen inspireren door ze te faciliteren op het gebied van bijvoorbeeld een schone en veilige leefomgeving, maar dat kan ook zijn het bevorderen van educatie, talentontwikkeling en arbeid.

Dat doel wil de stichting bereiken door de inzet van financiële middelen, expertise en medewerkers van Facilicom. Daarin werkt de stichting altijd nauw samen met maatschappelijke partnerorganisaties met kennis van de specifieke sociale issues.

De stichting heeft met het totaal van haar activiteiten geen winstoogmerk

Huidige projecten zijn o.a.:

  • De bouw van het Heppie Hotel op de Veluwe (partner Het Vergeten Kind)
  • Sociaal tuinieren met ouderen (partner Stichting Present)
  • Jongeren in achterstandsituaties helpen op weg naar werk (Partner JINC)

Daarnaast ondersteunt de stichting op dit moment 37 kleinere projecten die zijn aangedragen door personeel van Facilicom. Klik hier voor meer informatie over een aantal van de projecten die de Facilicom Foundation steunt.

Bestuur

klik hier voor de samenstelling en meer informatie over onze bestuursleden. Het beloningsbeleid voor de bestuursleden is beperkt tot het op verzoek vergoeden van de reiskosten.

Financiële verantwoording

De Facilicom Foundation zal elk jaar via de website haar jaarverslag publiceren.

Financieel jaarverslag 2023
Financieel jaarverslag 2022
Financieel jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2020
Financieel jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2018

Activiteitenverslag

Wat heeft de Facilicom Foundation in 2022 gedaan? Bekijk hier het activiteitenverslag over 2022:

Facts & Figures 2022