Bestuur Facilicom Foundation

Als familiebedrijf is Facilicom van oudsher betrokken bij de samenleving. Met de Facilicom Group Foundation geven we uiting aan die betrokkenheid: door initiatieven op te starten en te ondersteunen die bijdragen aan een optimale leefomgeving voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Het bestuur stelt zich voor.

Martine Geurts

"Facilicom staat midden in de maatschappij en met de kennis van 30.000 collega’s en de financiële middelen van Facilicom kunnen we hieraan een wezenlijke bijdrage leveren en dat moeten we dus gewoon doen."

- Martine Geurts: Bestuursvoorzitter Facilicom Foundation & Vice CEO Facilicom Group

Prof. Dr. Paul Dekker

"Een inspirerende leefomgeving voor wie dat niet vanzelfsprekend is vind ik een mooie doelstelling: idealistisch én dichtbij huis. Ook spannend om dat die combinatie te gaan realiseren met veel betrokkenheid van werknemers."

- Prof. Dr. Paul Dekker: hoogleraar civil society bij Universiteit Tilburg en Programmaleider Waarden en Zingeving bij het Sociaal Cultureel Planbureau.

Ryan Esser

"Samen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen betekent voor mij ook zeker extra aandacht hebben voor mensen uit kwetsbare doelgroepen. Ik vind het erg mooi en waardevol om via de Facilicom Group Foundation op een laagdrempelige manier het verschil te maken voor kwetsbare groepen op weg naar een betere toekomst!"

- Ryan Esser: penningmeester en secretaris Facilicom Foundation & Klantmanager Cure bij Gom.

Esma Curuk

"Als 3-jarige ben ik met mijn ouders meegekomen naar Nederland als jongste dochter van een traditioneel gastarbeidersgezin. Door mijn geschiedenis heb ik me ontwikkeld tot een echte pionier, ik geloof in het zelf-oplossend vermogen van mensen, hoe groot de zorgen van de omgeving ook is. Als je mensen de ruimte en middelen geeft, kunnen ze tot oplossingen komen die duurzamer zijn. Soms moet je dichtbij hen staan, ondersteunen waar nodig is en voorzien van middelen waardoor ze hun dromen waar kunnen maken en nieuwe perspectieven kunnen creëren. Ik heb dit op verschillende momenten ondervonden en weet wat de waarde is van mensen die in je geloven. Als de dochter van een gastarbeider die inmiddels geworteld is in Nederland, die als een dubbeltje is begonnen maar inmiddels geen kwartje maar een hele euro is, vind ik het een eer om een bijdrage te mogen leveren aan de Facilicom Foundation."

- Professionele bruggenbouwer met veel ervaring op het gebied van wijkteams, diversiteit en talentontwikkeling.

Lonneke Roza

"Ik ben trots dat een familiebedrijf zoals Facilicom een brede verantwoordelijkheid voelt voor onze samenleving en er echt voor iedereen in deze samenleving wil zijn. De maatschappelijke missie van de foundation om samen te werken aan een inspirerende leefomgeving voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, raakt het bedrijf en de medewerkers en adresseert een belangrijk sociaal thema in onze samenleving. Een unieke mix waarmee we hopen dat we een steentje kunnen bijdragen aan een veerkrachtigere samenleving."