Drie misverstanden over werkgeluk (plus: hoe het werkelijk zit)

Voor Facilicom Group is werken aan een werkvloer waar mensen met plezier aan de slag zijn heel vanzelfsprekend. Als dienstverlenend mensenbedrijf waar we elke dag samen werken aan een betere leefomgeving voor iedereen gunnen we onze medewerkers al het werkgeluk van de wereld. Blije en betrokken medewerkers hebben ook nog eens een positieve impact op hun omgeving. Dus ook onze opdrachtgevers - en hun medewerkers en klanten - worden er beter van als onze mensen met plezier werken. Happy people make happy people, daarvan zijn we overtuigd. Onze inzet op werkgeluk is niet uniek. Steeds meer organisaties maken werk van werkplezier. Tegelijkertijd bestaan er nogal eens misverstanden over het wat en hoe van werkgeluk. We prikken met plezier drie hardnekkige mythes door.

1. Werkgeluk heb je van 9 tot 5

In alle definities is het wel terug te lezen: werkgeluk gaat over een goed gevoel dat je tijdens het werk ervaart. Toch gaat werkgeluk veel verder dan de tijd die we op de werkvloer doorbrengen. Uit onderzoeken blijkt namelijk dat mensen die werkgeluk ervaren daar ook na hun werkdag nog plezier van hebben.

Een goede dag op het werk maakt mensen bijvoorbeeld energieker, relaxter en minder gestrest. Daarnaast zegt ruim tweederde van de deelnemers aan een studie van Woohoo Inc dat een goede werkdag hen ook na werktijd gelukkiger doet voelen.

Psycholoog Lieke Bezemer plaatst hierbij overigens de kanttekening dat werkplezier niet automatisch betekent dat alles in je privéleven ook koek en ei is. Maar op het moment dat het goed zit op je werk, heeft dat wel een positief effect op andere aspecten van je leven en kan je ook beter omgaan met allerlei tegenslagen.

2. Werkgeluk draait om het salarisstrookje

Uit verschillende internationale studies, waaronder het toonaangevende World Happiness Report, is aangetoond dat geluk, welzijn en tevredenheid niet automatisch toenemen wanneer ons loonstrookje rianter wordt. Deze uitkomsten zijn ook terug te zien in het Nationaal Waarderingsonderzoek. Bijna de helft van de Nederlandse werknemers (46 procent) geeft daarin aan liever een compliment te krijgen dan een financiële beloning.

Tegelijkertijd zeggen deskundigen dat gelukkige mensen hun werk beter doen en daardoor uiteindelijk een grotere kans hebben op succes. De gedachtengang is simpel: als je gelukkig bent op je werk dan ben je productiever en creatiever, en ga je met meer motivatie en energie aan de slag. Daardoor lever je betere prestaties en kan je beter omgaan met tegenslagen. Dat zijn allemaal onvervalste factoren voor werksucces.

Ook voor organisaties geldt dat er een link is tussen werkgeluk en succes. In een organisatie met gelukkige werknemers is er minder verzuim en verloop, en meer klanttevredenheid en klantloyaliteit. Hiermee zijn gelukkige werknemers een van de belangrijkste succesfactoren voor hedendaagse ondernemingen.

3. Aan werkgeluk is niks wetenschappelijks

Werkgeluk klinkt nogal eens als een ongrijpbaar fenomeen. Wat houdt werkgeluk precies in? Is de ervaring van geluk op het werk niet voor iedereen anders? Dankzij wetenschappelijke studies weten we steeds meer over de betekenis en effecten van werkgeluk.

Diverse onderzoeken hebben bijvoorbeeld laten zien dat werkgeluk een aantal pijlers kent. Zingeving, autonomie en persoonlijke groei zijn veelgenoemde factoren. Mensen zijn gelukkiger als ze het gevoel hebben dat hun werk ertoe doet, als ze op de werkvloer ruimte krijgen om zelf beslissingen te nemen over de manier waarop ze hun taken uitvoeren en als ze worden uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen.

De wetenschap leert ons ook dat er niet één recept voor werkgeluk is en dat een gelukservaring per persoon verschilt. Er is bovendien een lange termijn inzet nodig om een gelukkige werkvloer te creëren. Daarin hebben volgens Woohoo Inc werkgevers en werknemers een eigen rol en verantwoordelijkheid.

Extra goed nieuws voor ondernemend Nederland: in verschillende internationale studies is een verband aangetoond tussen werkgeluk en arbeidsproductiviteit. Ook Nederlands onderzoek heeft interessante positieve inzichten opgeleverd. Zo heeft Herman Kok van Wageningen University & Research laten zien dat facilitaire dienstverlening een toegevoegde waarde heeft voor het werkgeluk, de productiviteit en de gastvrijheidsbeleving op kantoor.

Is werkgeluk een hype?

Google, Zappos, Semco, Virgin, HP, Incentro, TomTom, TempoTeam, PwC, Ebbinge en McKinsey. Het is een kleine greep uit de vele ondernemingen die inzetten op werkgeluk van hun personeel. Zij zetten bijvoorbeeld naast een Chief Executive Officer ook een Chief Happiness Officer aan het roer, die werk maakt van een omgeving die het welzijn en geluk van werknemers optimaliseert. De opmars van Chief Happiness Officers - en bijbehorende maatregelen zoals kantoorhonden, picknicktafels in de kantine en yogalessen in de lunchpauze - wordt nogal eens gezien als mallotige hype.

Toch zijn er goede redenen om aan te nemen dat de aandacht voor werkgekuk niet tijdelijk is. Gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt zouden werkgevers met een focus op immateriële zaken zoals werkgeluk best wel eens een voorsprong kunnen hebben in de war on talent. Daar komt bij dat de effecten van werkgeluk op onder meer welzijn, betrokkenheid, motivatie, gedrevenheid, creativiteit en productiviteit op de werkvloer ook bijdragen aan het succes van de onderneming.

Voor Facilicom Group is werk maken van werkplezier in ieder geval een strategische focus voor de lange termijn. In zekere zin zit het thema al in het DNA van ons familiebedrijf. We maakten het alleen niet altijd zo expliciet. Dat doen we nu wél. Omdat we er grote stappen mee zetten. Maar ook omdat we - zoals recent met wetenschappelijk onderzoek is aangetoond - met het werkgeluk van onze medewerkers een positieve impact hebben op de medewerkers van onze opdrachtgevers. Bij cateringmedewerkers die met een grote glimlach een lunch serveren, is die bijdrage heel tastbaar. Maar het geldt ook in situaties waarin je door een beveiliger, receptioniste of schoonmaker prettig wordt bejegend. Je hoeft toch geen toekomstvoorspeller te zijn om te beseffen dat uiteindelijk iedereen daar blij van wordt?