Facilicom Solutions blijft preffered supplier Willemswerf Rotterdam

Facility management

 

Recent heeft a.s.r. Vastgoed het huurcontract met Facilicom verlengd met 10 jaar. Het huurcontract loopt van 1 september tot en met 31 augustus 2031. Dit betekent dat wij tot en met 2031 in kantoorverzamelgebouw Willemswerf te Rotterdam preferred supplier zijn voor alle soft services. Daarnaast zullen de dienstenovereenkomsten die a.s.r. met Facilicom heeft afgesloten ten behoeve van schoonmaak algemene ruimtes, glasbewassing, Facilitydesk voor dezelfde termijn worden verlengd.

Willemswerf

Het karakteristieke gebouw met de diagonale knik is in de jaren '80 ontworpen door de Amsterdamse architect Wim Quist als hoofdkantoor voor Nedlloyd. Nadat Nedlloyd in 2005 werd overgenomen door Maersk verloor Willemswerf de status van hoofdkantoor en veranderde de functie van het gebouw van single-tenant naar multi-tenant. Het pand wordt momenteel per verdieping gerenoveerd. Naar verwachting is de renovatie in 2020 afgerond.