Facilicom Labs - Sensoring

De combinatie van sensortechniek met monitoring op afstand neemt werk uit handen, voegt kwaliteit toe en maakt innovatieve vormen van kostenbesparing mogelijk. En de privacy, die is gewaarborgd.

De professional en de sensor werken samen

In de meest uiteenlopende sectoren passen onze divisies sensortechniek toe. De toepassingsmogelijkheden en voordelen blijken even groot als divers: van hygiëne en plantverzorging op kantoorlocaties, tot 24/7 toezicht op veiligheid van bewoners in een zorginstelling.

Schoon sanitair in 30% minder arbeidstijd

Welke toilettengroep wordt op welk moment van de dag intensief gebruikt en is dus aan een extra schoonmaak toe? Waar zijn de dispensers voor zeep leeg of moeten de handdoekjes worden bijgevuld? Bij een sensoring-pilot die door de collega’s van Gom België is opgezet, bleek de schoonmaaktijd met 30% te zijn verminderd.In de pilot zijn om te beginnen deuren van sensoren voorzien, zodat in- en uitloop wordt geteld. De medewerker krijgt via een tablet bericht over het aantal toiletbezoeken en stemt de werkzaamheden hierop af. Gericht schoonmaken op basis van actuele informatie vervangt zo de standaardrondes. Ook zijn de automaten – dispenser voor wc papier en zeep, de handdoekautomaat en de prullenbak - uitgerust met sensoren. Zo is zichtbaar via dezelfde tablet welk automaat op dat moment bijgevuld moet worden.Sensoring van toiletten levert de volgende voordelen op:

• Verschuiving van standaard rondes naar schoonmaken waar het nodig is;

• Vermindering van controles en onnodige werkzaamheden (tijdbesparing);

• Verbetering beschikbaarheid van de dispensers;

• Klachtenvermindering;

• Opstellen van een nauwkeuriger schoonmaakplanning en inzet van personeel.De besparing op arbeidskosten gaat hier samen met een hogere klanttevredenheid waardoor ook medewerkers met meer motivatie hun werk doen.

Kwaliteit en veiligheid in dementiezorg

De ZorgCentrale maakt als eerste in Nederland gebruik van sensortechnologie bij dementiezorg. Bevindt een bewoner zich buiten de veilige zone van de zorginstelling, dan is er mogelijk sprake van een gevaarlijke situatie.Sensoren detecteren de gebruikelijke meldingen, zoals iemand die het bed of de kamer verlaat, maar ook afwijkingen van een patroon dat past bij een individuele cliënt. In 60% van de alarmen is fysieke opvolging niet nodig. Sensortechniek betekent dan ook minder verstoring van de nachtrust, terwijl er 24/7 toezicht is op patiëntveiligheid.

Alleenwonende ouderen

Ook om vroegtijdig gezondheidsrisico’s te signaleren voor ouderen die alleen wonen kan sensortechniek uitkomst bieden. Langzame of plotselinge veranderingen in het leefpatroon van alleenwonende mensen worden opgemerkt door bewegingsmelders in huis te plaatsen.Is er sprake van een acute situatie dan schakelt De ZorgCentrale de benodigde hulp in. Ook hier geldt: zorgcentralisten beoordelen meldingen op basis van geanonimiseerde informatie. De persoon om wie het gaat is niet herkenbaar.

‘Zei je wat?’ De kantoorplant praat terug

De innovatiedesk van Facilicom Solutions is een pilot gestart om op kantoorlocaties de plantverzorging te optimaliseren. De ondergrond van de plant is uitgerust met een sensor. Deze meet de vochtigheid en is verbonden met algoritme-software en een applicatie.In de app staan alle gegevens van het type plant en de bijbehorende verzorging. Het systeem berekent een optimale datum om de planten één keer te verzorgen. Op deze manier kan de plantenverzorger efficiënter werken en krijgen planten nooit te veel of te weinig water. Hierbij werken we samen met de start-up Nurtio en Ten Brinke Interieurbeplanting

Wat sensoring kan betekenen voor jouw bedrijf

Wil je weten op wat voor manier wij sensoring kunnen toepassen voor jouw organisatie?

Welk proces zou jij efficiënter willen maken, of beter meetbaar?

Neem contact met ons op

Contact Facilicom