Financieel jaarverslag 2021

De Facilicom Foundation steunt initiatieven die bijdragen aan een optimale leefomgeving voor iedereen. Onze ondersteuning bestaat uit het delen van expertise, het inzetten van vrijwilligers en/of het toekennen van budget. De Facilicom Foundation heeft de ANBI-status en neemt aanvragen in behandeling van medewerkers van Facilicom, maar ook van externe stichtingen en goede doelen.

Jaarlijks stelt Facilicom hiervoor € 400.000,- ter beschikking en verantwoord dit in de jaarrekening.

De jaarrekening over 2021 kun je hier inzien:

Jaarrekening Facilicom Foundation 2021