E-mail disclaimer facilicom

Deze e-mail plus eventuele bijlagen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. We stellen het op prijs als u vertrouwelijke informatie uit deze e-mail niet doorstuurt, gebruikt, opslaat of kopieert zonder voorafgaande toestemming.Is deze e-mail niet voor u bestemd? Dan verzoeken wij u vriendelijk de afzender hiervan op de hoogte te stellen of te bellen naar Facilicom Group, 088 298 60 00, KvK 24285518 (NL) en het e-mail bericht te verwijderen.Hartelijk dank.