CO2 ambitie

Als eerste grote organisatie in Nederland willen wij in 2030 CO2-neutraal zijn. Die ambitieuze doelstelling hebben we in 2017 geformuleerd. Daarmee lopen we twintig jaar vooruit op het tempo dat in het Parijse Klimaatakkoord is vastgelegd.

Maatwerk en businesscases

Om de CO2-reducerende maatregelen te inventariseren stellen we maatwerkrapporten op. Uitgangspunt is om maatregelen te nemen die een bijdrage leveren aan de doelstelling en daarnaast een sluitende businesscase hebben. Het stelt ons in staat om de CO2-ambitie voor een belangrijk deel kostenneutraal te realiseren. Bij de huur of koop van nieuwe locaties houden we rekening met de duurzaamheidsambitie.

Energiebeleid en -beheer

In het kader van de Europese Energie Efficiency richtlijn (EED) heeft Facilicom Group het onderwerp energiebeheer als concern integraal opgepakt. Door de divisie Facilicom Solutions is een energiemanagementsysteem ontwikkeld dat bijdraagt aan energiebesparing en daarmee aan het beperken van CO2-uitstoot.

Ons energiebeleid is opgezet volgens de principes van de Trias Energetica. Dit houdt in dat we in eerste instantie zoveel mogelijk energie en uitstoot besparen en de benodigde energie duurzaam (laten) opwekken. De resterende energiebehoefte vullen we in met energie uit fossiele bronnen. Om de ambitie te realiseren zullen we 100% duurzaam opgewekte elektriciteit, gas en warmte inkopen. Ook gaan we grootschalig zelf energie opwekken met windturbines, zonneparken, warmtecentrales en WKO’s. Dit combineren we met het toepassen van opslagmogelijkheden, zoals batterijen.

Nieuws, blogs en cases