Samenwerking Facilicom Group en WSP HR formeel beklonken

Facilicom Group

Op 30 augustus tekenden Wendy Aendekerk namens Facilicom Group en Wieke den Hollander namens Werkgeverservicepunt Holland-Rijnland een samenwerkingsovereenkomst. Een waardevol initiatief in de regio Holland Rijnland om met elkaar de inclusieve arbeidsmarkt verder uit te bouwen. Dit betekent (perspectief op) werk bieden aan werkzoekenden met een kleine of grotere afstand tot betaald werk.

‘Duurzaam sociaal ondernemen zit bij Facilicom Group in het DNA. Facilicom Group heeft werk genoeg, vooral ook in praktische banen in de horeca, catering, schoonmaak, beveiliging, installatietechniek of zorg. Met stages, werkervaringsplekken en begeleiding ondersteunen Werkgeversservicepunt Holland-Rijnland samen met Facilicom Group kandidaten om de stap naar een duurzame baan te zetten en hun talenten optimaal te benutten’, vertelt Wieke.

Samen optrekken en participeren op de arbeidsmarkt

De samenwerkingsovereenkomst in de regio Holland Rijnland vloeit voort uit de recent afgesloten landelijke samenwerkingsovereenkomst. Hierin hebben het Landelijk Werkgeversservicepunt en Facilicom Group op 7 juni jl. hun handtekening gezet onder afspraken over hoe Facilicom Group samen met meer arbeidsmarktregio’s extra kansen kan creëren voor werkzoekenden, waarbij hun talenten optimaal worden benut.

Facilicom Group is één van de grootste werkgevers van het land en biedt als ervaren sociaal betrokken werkgever mensen, die niet regulier aan het werk komen graag een kans op werk. Zo nodig wordt dit voorafgegaan door een proefplaatsing, werkervaringsplek of leerplek. Facilicom Group is een erkend leerbedrijf dat veel opleidingskansen en doorgroeimogelijkheden voor nieuwe medewerkers biedt.

V.l.n.r. Wendy Aendekerk, directeur HR Facilicom Group en Wieke den Hollander, projectleider WSP-HR

Met partners als UWV, DZB, Provalu en Rijnvicus werft en bereid Werkgeverspunt medewerkers, voor op hun nieuwe rol bij Facilicom Group. Deze voorbereiding èn natuurlijk de begeleiding op de werkplek zijn bepalend voor de succesvolle duurzame match. Beide partijen willen de mensen immers niet alleen binnenhalen, maar ook binnenhouden.

Wieke den Hollander, projectleider WSP-HR vertelt: ‘Wat kan er wèl? De vanzelfsprekendheid waarmee Facilicom Group aan inclusiviteit werkt is heel inspirerend. De vraag is niet óf, maar waar in het bedrijf iedereen werk wordt geboden. Wij trekken samen met Facilicom Group op, om zoveel mogelijk kandidaten uit Holland Rijnland duurzaam aan werk te helpen. En we ondersteunen Facilicom Group met actuele kennis over subsidies en wetgeving rond inclusiviteit. Samen werken aan meer happy people!’

Wendy Aendekerk, HR Directeur Facilicom Group zegt: ‘Door concreet met elkaar aan de slag te gaan, ontdek je snel genoeg de juiste match. Door het uitwisselen van ervaringen tijdens de bijeenkomst, kwamen we uit verschillende hoeken achter de succesverhalen en leerpunten. Met deze kennis gaan we aan de slag voor de beste matches.’