Samen optrekken en participeren op arbeidsmarkt

Buitengewoon

Op 7 juni hebben drie partijen hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst om meer mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren aan het werk te helpen: Facilicom Group, het UWV en het Landelijk Werkgeversservicepunt. Facilicom Group is met 26.000 medewerkers een van de grootste werkgevers van ons land. Het Schiedamse familiebedrijf helpt nu al veel mensen op weg die niet regulier aan een baan komen. ‘Door intensiever samen te werken, betere afspraken te maken en meer maatwerk te bieden, gaan we elkaar sneller en beter vinden’, verwacht Etienne Friederichs van Buitengewoon, de sociale onderneming van Facilicom Group. 

 

Het Facilicom-onderdeel is vier jaar terug opgericht om structureel meer duurzame betaalde banen te creëren voor deze doelgroep. Buitengewoon slaat een brug tussen een breed spectrum aan instroompartners zoals het UWV en gemeenten die participatiebanen willen creëren en de Facilicom-bedrijven die de participatiebanen kunnen aanbieden. ‘We staan open om veel onbenut talent welkom te heten binnen onze bedrijven. Mensen met een kleine, maar ook juist grotere afstand tot betaald werk kunnen we de juiste begeleiding bieden', zegt Etienne Friederichs. 

Het aannemen en het bieden van de juiste begeleiding vraagt focus en toewijding, constateert hij. ‘Wij zien het als onze plicht om mensen niet alleen welkom te heten maar hen ook duurzaam en met plezier aan het werk te houden. Dan moet je maatwerk bieden waar dat nodig is, iets waar Buitengewoon in gespecialiseerd in is. We willen er met deze overeenkomst naartoe dat gemeenten vaste contactpersonen krijgen, er vaste afspraken rond het proces worden gemaakt en dat maatwerk kan worden geboden’, vertelt Etienne. 

Onvoldoende beeld van mogelijkheden

Door intensiever samen op te trekken wil Facilicom Group bewerkstelligen dat gemeenten eerder contact zoeken met de organisatie, wanneer zij een kandidaat hebben die al weet wat hij of zij wil of zich nog oriënteert naar de mogelijkheden. Etienne: ‘Veel gemeenten hebben nog onvoldoende beeld van de vele mogelijkheden die we binnen de groep kunnen bieden. Denk aan mogelijkheden binnen de catering, de schoonmaak, de beveiliging, receptie- en hospitalitydiensten. Het loopt van de techniek tot aan de thuishulp, van jeugdcoach tot IT’er. Wij kunnen in al deze branches meedenken voor wat betreft stageplekken, werkervaringsplaatsen en passende banen en de begeleiding die daarvoor eventueel nodig is.’ 

17 arbeidsmarktregio’s deelnemer

Op woensdag 7 juni waren het Eric Otto (CEO van Facilicom Group), Tof Thissen (directeur UWV WERKbedrijf) en Inge Willems (landelijk manager LWSP Gemeenten) die hun handtekening onder de overeenkomst plaatsten. Een aanzienlijk deel van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland heeft inmiddels via het Landelijk Werkgeversservicepunt hun medewerking toegezegd aan het initiatief. De arbeidsmarktregio’s die eerder al een samenwerking met Facilicom Group of Buitengewoon hebben opgezet zullen deze continueren. 

‘De arbeidsmarkt is heel krap, maar er zijn zeker nog mensen die aan de slag willen’, zegt Tof Thissen. ‘Mensen denken al gauw: op mij zit niemand meer te wachten. Elk mens is relevant en heeft competenties die we als samenleving goed kunnen gebruiken. De maatschappelijke opdracht van UWV is om meer dan ons best te doen om deze mensen aan het werk te krijgen en deze samenwerkingsovereenkomst is daar een belangrijk onderdeel van.’

Deuren wagenwijd open

Inge Willems: ‘Facilicom laat met dit landelijke arrangement zien volop te investeren in inclusief ondernemen. Zij zet haar deuren ook wagenwijd open voor mensen met een arbeidsbeperking door hen betaalde banen aan te bieden. Een mooi voorbeeld voor andere ondernemers die hetzelfde overwegen.’ En Eric Otto: ‘De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is weer een mooie stap om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bereiken. Met ons sociaal bedrijf Buitengewoon hebben we een gespecialiseerd bedrijf in huis om hier het verschil te kunnen maken. De samenwerking met UWV en LWSP past perfect in onze bedrijfsmissie samen werken aan een betere leefomgeving voor iedereen.’

Hoog slagingspercentage plaatsingen

Etienne Friederichs heeft hoge verwachtingen van de krachtenbundeling. Die moet leiden tot een veel grotere arbeidsparticipatie van de doelgroep. In 2021 heeft Facilicom Group 144 nieuwe collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt weten te plaatsen, bij uiteenlopende bedrijven: Gom (schoonmaak), Trigion (beveiliging), Food&i (catering), Breijer (bouw en onderhoud), Facilicom Solutions (facilitaire dienstverlening) en Incluzio (zorg en welzijn).

Daarvan hebben er uiteindelijk 99 na een jaar nog steeds een dienstverband bij Facilicom Group. Etienne: ‘Een slagingspercentage van rond de zeventig procent is verhoudingsgewijs heel hoog, zeker als je je realiseert dat wij juist ook kansen bieden aan mensen met multiproblematiek of een grotere mentale of fysieke beperking. Komend jaar hebben wij ons tot doel gesteld om 200 mensen voor wie een baan niet vanzelfsprekend is een kans te bieden en natuurlijk de banen te behouden voor al diegenen die al bij ons aan de slag zijn. Zij aan zij met het UWV en het Landelijk Werkservicepunt Gemeenten moet dit zeker lukken.’