Na vijf jaar stopt mijn Buitengewoon avontuur

Buitengewoon

Met diezelfde pioniersdrang en drive waarmee Etienne Friederichs sinds 2018 vooropging om van Buitengewoon een succes te maken, neemt hij nu afscheid. Het is een beetje ‘de dag waarvan je wist dat die ooit zou komen’. Hoe hij terugkijkt? Trots, dankbaar én met de blik van iemand die zich realiseert dat er nog altijd veel talentvolle mensen aan de kant staan en dat er dus nog werk te doen is.

Met jou aan het roer groeide Buitengewoon uit tot een factor van betekenis binnen Facilicom Group en daarbuiten. Wat zie jij als je belangrijkste bijdrage?

“We zijn met niks begonnen, met niks anders dan een sterke overtuiging dat sociale impact nodig en mogelijk was. Mijn rol hierbij was: pionieren, bouwen aan het verhaal, mensen en middelen vinden en verbinden, zodat onze eigenzinnige aanpak van radicale inclusie binnen Facilicom Group een podium kreeg. Ik denk dat ik daarbij met mijn mensgerichtheid, vechtlust en ondernemerschap anderen heb kunnen inspireren. Het heeft mooie partners opgeleverd, zoals met Nelis Company, en contacten met vele medestanders binnen en buiten Facilicom.”


 

Etienne Friederichs neemt afscheid bij Buitengewoon (Facilicom Group)

Waar kijk je met trots op terug?
“Dan moet ik als eerste aan die vele namen, gezichten en hun verhalen denken. In totaal gaat het om meer dan vierhonderd mensen met echt grote afstand tot werk die we met ons Buitengewoon-team nieuw perspectief konden geven. Ze vonden in een baan behalve inkomen en structuur ook hun eigenwaarde en zelfvertrouwen terug. Ga je in dat gevoel staan, dan geeft dat zoveel voldoening.
Heel belangrijk is dat we hebben aangetoond dat sociale impact en commerciële waarde hand in hand gaan. Maar, de mooie resultaten kan je absoluut niet los zien van het feit dat er een groot familiebedrijf, een corporate achter je staat met het netwerk, de slagkracht en, niet te vergeten, met de vacatures en baankansen die maken dat je een zeer gewilde partner bent. Dat blijft de kracht van de unieke sociale onderneming die Buitengewoon is.”
 
Jullie positie binnen de organisatie is gaandeweg veranderd. Hoe zie jij dat?
“Dat klopt. De eerste jaren was het belangrijk dat we een onafhankelijke status hadden. Dat was een bewuste keuze, omdat het ruimte bood om buiten de vaste structuren erachter te komen wat in de praktijk werkt en wat niet . Het gaf ook de mogelijkheid om een eigen ‘tone of voice’ te kiezen; rebels, urban, tegen de stroom in. Maar het hogere doel is altijd geweest om de organisatie en de divisies van Facilicom Group inclusiever en socialer te maken. In de eerste fase lukte dat beter met een breekijzer. In de volgende fase is er wat anders nodig. Buitengewoon raakt meer ingebed, dichter tegen de strategie van de moederorganisatie. In feite is dat de beste bevestiging die je kunt krijgen dat wat we hebben neergezet echt duurzaam is.”

 Wat heeft vijf jaar Buitengewoon voor jou persoonlijk betekend?
“Ik zie het als een unieke kans dat ik het vertrouwen heb gekregen, de mensen en middelen ook, om als aanvoerder deze club op te bouwen. Ik ben dankbaar voor het lef van de organisatie om in Buitengewoon te investeren en om dat in moeilijke omstandigheden, zoals tijdens covid, te blijven doen. Daarin heb ik naast de support van vele collega’s en directie zeker ook de hand gezien van Martine Geurts, en van de manier waarop zij het hart van Facilicom als familiebedrijf concreet handen en voeten geeft.”
 
Afscheid nemen van je geesteskind; hoe lastig is dat voor je?
“Dat valt echt mee, weet je dat, en dat heeft alles te maken met die nieuwe fase waar Buitengewoon op afkoerst. Onze bijdrage komt meer en meer te liggen bij optimaliseren van de processen binnen de divisies zelf, bij het ondersteunen en aanjagen van social return in projecten, bijvoorbeeld in grote contracten die we afsluiten. Met het profiel dat ik heb, kan ik daar minder m’n ei in kwijt. Toen dat beeld eenmaal duidelijk werd, wist ik ook dat het moment aangebroken was om mijn koers te verleggen en het stokje over te gaan dragen”.

Zijn er ook dingen tegengevallen?
“Jawel. Ik ben iemand die overal kansen ziet. De keerzijde daarvan is dat je soms geneigd bent teveel hooi op je vork te nemen, te snel te willen. Ik heb niet alles waar kunnen maken waar we met Buitengewoon aan getrokken hebben. Soms kwamen we erachter dat een idee in praktijk gewoon niet bleek te werken. Het resultaat is dat je dan mensen teleurstelt. Dat is in dit domein extra pijnlijk, want je belofte is juist dat je er voor iedereen wil zijn. Of ik er spijt van heb? Dat zeker niet, wij hebben het in ieder geval wel geprobeerd.”
 
Waarin wortelt de grote betrokkenheid die jij hebt bij kwetsbare groepen?
“Ik weet uit eigen ervaring hoe het is als je niet op voldoende steun en begeleiding van je omgeving kunt rekenen. Voor mij betekende het dat ik al jong heb leren knokken. En ik heb de achterkant gezien, van armoede, van ongelijkheid en van mensen die door omstandigheden stilvielen in hun ontwikkeling. Dat voelt als onrecht, iets waar ik toch al slecht tegen kan. Pas later ben ik me gaan realiseren dat in die ervaring en achtergrond een belangrijke drijfveer zit. Al helemaal omdat ik weet en geloof dat het anders kan. Door slimmer te verbinden kunnen we het allemaal wat eerlijker verdelen. Dat is en blijft mijn missie.”

En nu?
“Het is een  fijn idee dat Joanne bij Buitengewoon het van mij overneemt, een gedreven vakvrouw met dezelfde passie en met de juiste competenties voor deze nieuwe fase. Bij haar is ons team en het gedachtengoed in goede handen. Wat mijzelf betreft: de komende periode staat er even niets in de agenda. Die ruimte ga ik benutten om wat ideeën die ik heb uit te werken. Wat vaststaat is dat ik mijn kennis, netwerk en ervaring wil blijven inzetten om van waarde te zijn voor anderen. Hoogstwaarschijnlijk zal ik dus (ergens weer) ondernemen met impact. Tegen al die mensen met wie ik heb samengewerkt zeg ik; dankjulliewel maar vooral ook tot ziens!

Joanne Hubers - Buitengewoon - Facilicom Group

 

JOANNE HUBERS: ‘DEZE UITDAGING PAK IK MET VEEL VERTROUWEN OP’

“Toen ik twee jaar geleden bij Buitengewoon begon, merkte ik al snel dat het klopte. Als iets zo goed bij je past, dan geeft dat ook ontspanning. Daarom durfde ik het aan om ja te zeggen toen Etienne me vroeg of ik het aanvoerderschap van hem over wilde nemen. Dat de Facilicom-directie het mij ziet doen in deze rol geeft natuurlijk des te meer vertrouwen. Er staat een team waarvan ik weet dat we met elkaar dezelfde instelling en doelstelling hebben. Als je mensen gelijke kansen wil geven, dan vraagt dat om een bepaalde toewijding, want je komt in dit werk altijd blokkades tegen. Wij zoeken daarbij steeds naar hoe het dan wél kan. Etienne heeft daarin veel betekend. Zijn bevlogenheid en vastberadenheid hebben de toon gezet. Ik vind het geweldig om van daaruit Buitengewoon verder te mogen ontwikkelen.”