Facilicom Group helpt medewerkers bij geldzorgen

Facilicom Group

Facilicom sluit zich samen met Asito als eerste werkgevers in de facilitaire branche aan bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Hiermee krijgen alle werknemers in Nederland direct toegang tot de laagdrempelige route naar passende hulp. Daardoor worden schulden verminderd of zelfs voorkomen. 

Helaas zijn financiële problemen een veelvoorkomende zorg. Bij bijna 1 op de 100 Nederlanders ontstaan jaarlijks problematische schulden. Dat brengt veel stress en schaamte met zich mee. Met als gevolg dat er niet over wordt gesproken, terwijl dit juist zo belangrijk is. De NSR helpt werkgevers om werknemers met geldproblemen te signaleren en begeleidt hen via Geldfit.nl naar adequate hulp.

Verantwoordelijkheid voor kwetsbare doelgroepen

Werkgevers hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de schuldproblematiek samen aan te pakken. ‘Zeker binnen onze branche. Wij kunnen onze medewerkers begeleiden naar toegankelijke hulp.’ En daar profiteert iedereen van, zegt Geert van de Laar (CEO Facilicom Group): ‘Het gaat om meer dan productiviteit en ziekteverzuim. Wij willen tevreden, happy personeel, dat lukt niet met geldzorgen. De route is het luisterend oor en duwtje in de rug dat werknemers helpt weer happy te worden. En dat verdient zich terug.’

Schaamte doorbreken

Door schuldschaamte vragen mensen gemiddeld pas na 5 jaar hulp met een opgelopen schuld van 40.000 euro. Van de Laar: ‘Als meer werkgevers aansluiten, maken we geldproblemen beter bespreekbaar en voelt het niet meer als falen.’ Voor zowel werkgevers als werknemers is geldzorgen een ‘bedreigend’ thema. Daarom kunnen medewerkers geldzorgen via de NSR anoniem melden. 

Geldfit.nl

Door zich aan te sluiten bij NSR, wijst Facilicom medewerkers met geldzorgen op de route voor passende hulp. De route leidt hen naar Geldfit.nl, waar zij met een gratis en anonieme test inzicht krijgen in hun financiële situatie. Een vrijblijvend advies verwijst mensen naar de juiste hulp bij hen in de buurt.