Facilicom Group en partners starten met Albeda Hospitality Innovation Campus

Facilicom Group

De hospitality sector heeft behoefte aan kwalitatieve en kwantitatieve groei van het arbeidspotentieel. De sector vraagt om meer instroom en werkt aan het behoud van medewerkers. Werknemers die breed opgeleid zijn, eenvoudig tussen de verschillende domeinen van de sector kunnen bewegen en weten om te gaan met nieuwe technologieën, goed kunnen samenwerken en communiceren. De Hospitality Innovation Campus (HIC) is een PPS (publiek-private samenwerking), een community waar werkveld, onderwijs en overheid samen leren en innoveren om de vitaliteit van de sector in de regio te vergroten. Op 3 oktober vond de aftrap plaats.

In een zaal van het Fletcher Hotel-Restaurant Wings bij Rotterdam Airport zijn de partners van dit nieuwe initiatief bij elkaar gekomen. Rotterdam The Hague Airport, Facilicom Group, Luxor Theater Rotterdam, Dienst Justitiële Inrichtingen, ROC Mondriaan, Ahoy, Hostmanship Group, Rotterdam The Hague Innovation Airport, Hotelschool The Hague en Albeda. Een publiek-private samenwerking (PPS) met Albeda als penvoerder. Samen hebben zij het initiatief genomen om meer arbeidskracht, innovatie, technische ontwikkeling en onderzoek te realiseren en zo de wendbaarheid binnen de sector in de Metropool Rotterdam Den Haag (MRDH) te vergroten.

Onderwijs en werkgevers

‘Kortom’, zegt programmamanager Mark Twilt, in zijn openingsverhaal, ‘meer wendbaarheid dus, Want dat is het sleutelwoord voor deze PPS’. Wendbaarheid zodat de hospitality professionals van de toekomst nog beter kunnen switchen tussen de verschillende domeinen van de sector, beter kunnen omgaan met nieuwe technologische ontwikkelingen en nog beter kunnen samenwerken en communiceren. Een klus die door werkgevers in nauwe samenwerking met het onderwijs geklaard moet worden. Aan hen de taak het beroepenveld aantrekkelijker te maken voor toekomstige hospitality professionals door innovatieve arbeidsrelaties met bestaanszekerheid te bieden.

Onthulling logo

Een nieuw logo

Bij een nieuwe ‘campus’ hoort ook een nieuw logo. Als alle partners geïntroduceerd zijn, is het tijd voor een verrassing. Alle aanwezigen krijgen een cadeau. De link tussen de kubus met de HIC blijkt al snel. ‘Het was voor ons de inspiratie voor het nieuwe logo’, licht Twilt een tipje van de sluier op. En met een klik op de knop onthult hij het nieuwe campus logo. (zie foto inzet)

Learning Community

Projectmanager Marlous Smolders licht de programmalijnen toe. Ze spreekt over de ‘Learning Community’, het ‘Practoraat’ en over flexibel onderwijs. Maar ook over de verschillende onderwijs- en doorstroomprogramma’s die de komende 4 jaar binnen de HIC worden opgezet om alle doelen te bereiken en de vitaliteit binnen de sector te vergroten.

Betekenisvol werken en leren

Het ‘Practoraat’ is relatief nieuw binnen onderwijsland. Aan Alexander de Vries, directeur van House of Hostmanship, de taak deze functie te vervullen. ‘De sector heeft te maken met veel veranderingen’, merkt hij op. ‘Dat vergt wendbaarheid van zowel werkgevers als werknemer.’ Vanuit zijn rol als Practor gaat De Vries onderzoek doen naar betekenisvol werken en leren in de hospitality. Expert-docenten van Albeda cluster Hospitality, Misha Gilberts en Esther Knuistingh-Neven vertellen over flexibilisering van het onderwijs en wat daarvoor nodig is. Dan staat de borrel klaar om te proosten op de start van de HIC en elkaar ook informeel te leren kennen. ‘Op naar knallend succes’, roept Twilt. ‘En naar wendbaar werkgever- en werknemerschap en betekenisvol leren en werken in de Hospitality.’