Zo stimuleren Happy Officers een gelukkige werkvloer bij Facilicom Group

Bij Facilicom Group werken vijftig 'Happy Officers'. De medewerkers zijn getraind om het geluk op de werkvloer te stimuleren. Happy Officer Marijke van de Velde vertelt hoe dat werkt.

De functietitel Happy Officer is binnen Facilicom Group relatief nieuw. In april maakte het familiebedrijf bekend dat vijftig Happy Officers aan de slag gaan om handen en voeten te geven aan het geluk op de werkvloer. Het gaat om medewerkers die zich hebben aangemeld om naast hun reguliere werkzaamheden ook als ambassadeurs voor werkgeluk op te treden.

"Als HR-manager heb ik altijd al een vakinhoudelijke interesse gehad in het welbevinden van medewerkers. Maar ik heb ook een persoonlijke drive om aan werkgeluk te werken", vertelt Marijke van de Velde, HR-manager bij Facilicom Solutions en een van de Happy Officers.

Van de Velde raakte enthousiast en geïnspireerd over het thema tijdens de driedaagse training waarmee adviseurs van Happy Office de Happy Officers klaarstoomden voor hun nieuwe functie. "De training heeft me meer geleerd over wat mensen beweegt op hun werk en wat de psychologie van werkgeluk inhoudt. In het HR-vak hebben we het vaak over werktevredenheid, die samenhangt met zaken zoals een salaris en een auto van de zaak. Maar werkgeluk heeft een veel diepere betekenis voor mensen. De interessante vraag is dan: hoe kan je zorgen dat medewerkers niet alleen tevreden maar ook gelukkig zijn op het werk?"

De vier p's van werkgeluk

Werkgeluk is een continu proces, vertelt Van de Velde over een van de inzichten die ze als Happy Officer actief deelt. "Het is niet een kwestie van: we sturen mensen naar een training en dan is iedereen meteen en voor altijd gelukkig. Werkgeluk is bovendien sterk persoonlijk: het betekent voor ieder individu iets anders."

De gemene deler van werkgeluk laat zich samenvatten in vier p's: purpose, people, progress en play. "Purpose verwijst naar datgene dat groter is dan jezelf en gaat over de vraag: waar kom ik 's ochtends mijn bed voor uit? Bij people draait het om de verbinding met collega's: hoor ik erbij, mag ik mezelf zijn en hebben we vertrouwen in elkaar? Progress hangt samen met voldoening: is wat ik doe betekenisvol, mogen we resultaten behalen en vieren? Natuurlijk is ook plezier (play) belangrijk: hoe is de sfeer op de werkvloer, hebben we samen plezier, kunnen we lachen en creatief zijn?"

Olievlek

De vier p's brengen Van de Velde en haar 49 collega's actief onder de aandacht van collega's. Bijvoorbeeld via workshops voor leidinggevenden. Van de Velde begeleidt workshops waarmee leidinggevenden leren hoe zij hun team kunnen meenemen in de reis naar werkgelukkige medewerkers. "De workshop maakt duidelijk hoe leidinggevenden concreet invulling kunnen geven aan het werkgeluk van hun team. Vervolgens kunnen ze een plan maken om werkgeluk daadwerkelijk te stimuleren. Op die manier ontstaat er draagkracht voor werkgeluk en blijft het niet een abstract thema dat vanaf een centraal punt wordt aangestuurd."

De Happy Officers geven ook een impuls aan nieuwe initiatieven in de dagelijkse werkpraktijk. Van de Velde organiseert op het kantoor van Facilicom Solutions bijvoorbeeld lunchwandelingen en book swaps. "Het zijn misschien kleine dingen, maar die kunnen wel degelijk het verschil maken. Je hoeft ook niet per se een Happy Officer te zijn om fun activiteiten te organiseren. Bij Facilicom Solutions organiseren medewerkers bijvoorbeeld al zelf een dart toernooi. Door deze initiatieven onder de noemer van werkgeluk te brengen, worden medewerkers zich bewust van de verschillende aspecten van werkgeluk en creëren we gezamenlijk een olievlek die zich door de hele organisatie verspreidt."

Werkgeluk als way of life

Facilicom Solutions zet de beweging richting een gelukkige werkvloer ook in werking via het faciliterend leiderschapsprogramma, een programma waaraan in 2020 het thema werkgeluk wordt toegevoegd. "Goed leiderschap draagt zeker bij aan werkgeluk, en daardoor komen de trainingen over werkgeluk voor leidinggevenden en de modules over faciliterend leiderschap nu heel mooi bij elkaar," ziet Van de Velde.

Het leiderschapsprogramma is in eerste instantie ontwikkeld voor managers bij Facilicom Solutions. Inmiddels is het ook toegepast bij andere divisies van Facilicom Group die bijdragen aan de Integrated Facility Management-oplossingen, zoals schoonmaakbedrijf Gom en beveiligingsorganisatie Trigion. "In de nabije toekomst kunnen ook onze partners in publiek-private samenwerkingsverbanden erop aansluiten. Als we in zo'n breed kader aan werkgeluk gaan werken dan kunnen we echt meters maken."Een uitdaging voor Happy Officers is om het thema werkgeluk structureel en op de lange termijn op de agenda te houden. "We moeten beseffen dat we werkgeluk niet met een eenmalige training kunnen regelen - en we mogen dus niet te snel achteroverleunen en denken dat het allemaal goed komt. Het is ook belangrijk dat iedereen aan de slag gaat om werkgeluk te vergroten. Vraag jezelf af: wat heb ik nodig om werkgeluk te ervaren en wat kan ik daaraan doen? Werkgeluk moet een way of life gaan worden. Dat betekent niet dat we met z'n allen de hele dag vrolijk huppelend over de werkvloer lopen. Het gaat erom dat werkgeluk zo verweven raakt in de organisatie dat het thema bij iedereen leeft."

Kleine stappen met grote impact

Vanuit de missie om samen te werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen, maakt Facilicom Group expliciet werk van geluk op de werkvloer. Dat gebeurt in eerste instantie voor de medewerkers van de eigen organisatie. Maar medewerkers die met veel energie en positiviteit aan het werk zijn, leveren ook een bijdrage aan het plezier en de prestaties van de mensen die zij in hun werk tegenkomen. Happy people make happy people is dan ook de pay-off van Facilicom Group.

Ga gewoon met werkgeluk aan de slag, adviseert Van de Velde andere organisaties die werkgeluk centraal willen stellen. "Kleine stappen kunnen een grote impact hebben. Als je een collega een oprecht compliment maakt, kan je al een enorme positieve invloed hebben. In de drukte van alledag staan we daar niet altijd bij stil. Maar denk er eens over na: wat maakt jou happy en wat kan je betekenen voor het werkgeluk van je collega? Door daarmee aan de slag te gaan worden mensen zich bewust van de mogelijkheden die ze hebben om werkgeluk te vergroten. Dan wordt werkgeluk uiteindelijk een vanzelfsprekendheid waarmee we altijd rekening houden in ons dagelijkse werk."