Werkgeluk: kan je dat leren?

Werkgeluk is niet iets dat je met het volgen van een eenmalige workshop even kunt regelen. Maar opleidingen, trainingen en gesprekken kunnen wel bijdragen aan geluk op de werkvloer, vertelt Irma Flore, senior consultant bij Facilicom Group en trainer bij het programma Hospitality in de praktijk (HIP).

Het is voor organisaties steeds belangrijker om hun gasten een welkom gevoel te geven. Het eerste contact tussen de medewerker en de gast is cruciaal voor een goede klantrelatie. De eerste twee minuten van het contact kunnen al het verschil maken tussen een tevreden klant en een consument die naar een concullega overstapt. Wat moeten medewerkers uitstralen en doen om echt gastvrij te zijn? Het antwoord op deze vraag staat centraal in het programma Hospitality in de praktijk (HIP). Met het unieke trainingsprogramma helpt Facilicom Group uiteenlopende organisaties om gastvrijheid naar een hoger niveau te brengen.

"We maken medewerkers bewust van hun gedrag en de impact daarvan op de gastbeleving", vertelt Flore, senior consultant bij Facilicom Group en trainer bij het HIP-programma. "De training start met oefeningen waarin we iedereen bewust maken van manieren om door de ogen van de gast naar de organisatie te kijken. Een belangrijk onderdeel van het programma is vervolgens dat medewerkers een eigen visie op gastvrijheid ontwikkelen. De visie van de organisatie is doorgaans door het management vastgesteld. Met de doorvertaling naar de dagelijkse praktijk van de verschillende afdelingen worden de afspraken heel tastbaar." De vertaling naar de eigen afdeling zorgt uiteindelijk voor praktische richtlijnen voor teams én een grotere betrokkenheid bij het beleid.

Van gastvrijheid naar werkgeluk

Bij gastvrijheid draait het allemaal om de mens, weet Flore, die HIP in 2016 samen met collega's van Facilicom Solutions ontwikkelde en eerder het concept van hostmanship uitwerkte binnen Trigion Services en Facilicom. Vanwege de focus op de mens ligt er een logische link tussen gastvrijheid, klantgerichtheid en een ander strategisch thema van Facilicom Group: werkgeluk. "Gastvrijheid en werkgeluk liggen in zekere zin in elkaars verlengde. Gastvrijheid begint bij jezelf: je kunt alleen gastvrij zijn als je lekker in je vel zit, gemotiveerd bent en het naar je zin hebt op je werk. Als je niet werkgelukkig bent dan straal je dat uit en kan je naar mijn idee nooit echt gastvrij zijn."

Met de focus op gastvrije mensen en organisaties is het HIP-programma geen training in werkgeluk. Toch kan het ene wel tot het andere leiden, merkt Flore. "Onlangs gaf ik een workshop bij een organisatie die drie jaar geleden de medewerkers met het HIP-programma had getraind. Het was meteen duidelijk dat de medewerkers nu veel meer werkgeluk ervaren. Door de training aan te bieden, toonde de organisatie zich betrokken bij de werkvloer en voelden de medewerkers zich beter gehoord en gezien.

"Het is voor werkgeluk belangrijk dat mensen nieuwe vaardigheden leren en het gevoel krijgen dat de organisatie luistert naar hun ideeën en wensen," verklaart Flore de samenhang tussen een training over gastvrijheid en de beleving van werkgeluk. De investeringen in trainingen op dit terrein leveren de organisatie uiteindelijk ook rendement op. Bijvoorbeeld omdat medewerkers die zich betrokken voelen bij hun werk en die het gevoel hebben dat ze ertoe doen langer bij een werkgever blijven en minder vaak ziek zijn. Deze positieve impact brengt Facilicom tot uitdrukking in de pay-off Happy people make happy people.

Bewustzijn en verantwoordelijkheid

Binnenkort starten binnen Facilicom Group speciale workshops over werkgeluk. "Het begint ermee dat we medewerkers bewust maken van wat werkgeluk inhoudt. Iedereen heeft er nu eenmaal een ander beeld bij", vertelt Flore, die als deskundige samen met zogenoemde happy officers aan de slag is om het werkplezier binnen Facilicom Group te versterken. "Daarnaast geven de workshops medewerkers praktische handvaten om mee aan de slag te gaan. Hoe zorg je dat je gemotiveerd blijft, open staat voor nieuwe ideeën, aandacht geeft aan je omgeving en een luisterend oor hebt voor je collega's?"

Een belangrijke pijler vindt Flore dat mensen beseffen dat ze ook zelf een rol spelen in hun werkgeluk. "Natuurlijk is het essentieel dat leidinggevenden in nauw contact staan met hun team en goed reageren op vragen en opmerkingen. Als je je niet gehoord voelt, zal je negen van de tien keer geen werkgeluk ervaren. Maar medewerkers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid: je kunt ook zelf het gesprek aangaan en actie ondernemen als je ergens mee zit. Werkgeluk is niet iets dat je ervaart en krijgt door simpelweg een workshop te volgen."

Aandacht en vertrouwen

Als een van de deskundigen op het gebied van gastvrijheid en werkgeluk binnen Facilicom Group kent Flore de succesfactoren van trainingen die bijdragen aan het werkgeluk van medewerkers. "Oprechte aandacht is cruciaal. Het gaat erom dat iedereen zich gezien en gehoord voelt, vanuit de oprechte interesse van de ander. Dat geldt ook voor het thema werkgeluk in algemene zin: als je dat niet serieus omarmt dan wordt het een trucje dat zeker niet het gewenste effect heeft."

Ook een veilige omgeving, waarin iedereen open durft te praten, vindt Flore essentieel. "Als medewerkers tijdens een workshop aangeven dat ze misschien wel eens iets anders willen, moeten ze hierin geholpen worden om te kijken naar mogelijkheden. We moedigen mensen ook aan om alle zaken te delen waarmee ze zitten, of het nu in de privésituatie speelt of op de werkvloer. Dan kunnen we de juiste ondersteuning en hulp aanbieden. Dit doen we vanuit het programma Hoe lekker werk jij?"

Een workshop als voorgerecht

Een workshop over werkgeluk is eigenlijk net een voorgerecht, zegt Flore. "Het is een eerste stap in een proces dat na de workshop pas echt van start gaat. In dat proces - het hoofdmenu - gaan leidinggevenden en medewerkers met elkaar in gesprek over vervolgstappen. Wat kunnen we samen doen om mensen met gedrevenheid en passie te laten werken? In de workshop kunnen medewerkerkers inzien dat ze stappen kunnen nemen om werkgeluk te vergroten. Dan kunnen ze vervolgens het gesprek aangaan en de regie pakken over hun eigen situatie."