Vertrouwen, eigenaarschap en samenwerking geven richting aan werkgeluk

Betrokken medewerkers die eigenaarschap nemen en in een prettige sfeer samenwerken. Dat is de inzet van het gedragskompas van Trigion. Arjen Kuijper, directeur HR bij het beveiligingsbedrijf van Facilicom Group, vertelt hoe het gedragskompas bijdraagt aan de prestaties en het plezier op de werkvloer.

"Als beveiligingsbedrijf hebben we een duidelijke vakinhoudelijke strategie om veiligheid te creëren. Maar hoe werken we eigenlijk samen aan die opgave? Met welke manieren van samenwerking gaan we de wedstrijd werkelijk winnen en wat hebben medewerkers daarvoor nodig? Het gedragskompas is voortgekomen uit gesprekken over die vragen", vertelt Arjen Kuijper, directeur HR bij beveiligingsbedrijf Trigion. "Het gedragskompas is wat mij betreft een basis voor een succesvolle onderneming waar medewerkers prettig werken."

Het gedragskompas beschrijft drie componenten van de interne samenwerking die Trigion voorstaat: elke medewerker levert een bijdrage aan veiligheid door samen met collega's op te trekken, eigenaarschap te nemen en vertrouwen te creëren.

"Samenwerking is natuurlijk een generiek thema, maar het is uiterst relevant voor ons bedrijf", licht Kuijper toe. "Veiligheid creëren doe je echt samen. Collega's werken onderling samen, maar mensen hebben ook te maken met technische hulpmiddelen. Bovendien werken de verschillende afdelingen van Trigion intensief samen om te komen tot de beste oplossingen voor de klanten."

Om als toonaangevend beveiligingsbedrijf het verschil te maken voor de klant is ook eigenaarschap essentieel, vult Kuijper aan. "Met eigenaarschap verwijzen we naar de betrokkenheid van medewerkers bij de opgaven van onze organisatie. Wat gaan we samen bereiken voor onze opdrachtgevers en hoe doen we dat het beste? Het gaat erom dat mensen op alle niveaus in de organisatie persoonlijk ervaren dat hun bijdrage ertoe doet."

Onderling vertrouwen ligt aan de basis van een succesvolle samenwerking binnen de organisatie, legt Kuijper uit. "Bij vertrouwen gaat het erom dat medewerkers en teams in een veilige en prettige omgeving werken. Een omgeving waarin ruimte is voor verschillende zienswijzen. Zo ontstaan nieuwe ideeën en leren we van elkaar."

Het wat en hoe

Het gedragskompas geeft richting aan een manier van werken die niet alleen kijkt naar wát de onderneming doet, maar ook hóe de medewerkers aan de slag zijn. De verschillende onderdelen - samenwerking, eigenaarschap en vertrouwen - raken ook direct aan het thema werkgeluk, aldus Kuijper. "Een goede samenwerking maakt het werk leuker. Eigenaarschap heeft ermee te maken dat alle medewerkers betrokkenheid en autonomie ervaren, en het gevoel hebben dat hun bijdrage serieus wordt genomen. Dat zijn belangrijke pijlers van werkgeluk. Een vertrouwd, veilig en prettig werkklimaat hoort vanzelfsprekend ook bij werkgeluk: als je je niet lekker op je plek voelt, zal je nooit werkgeluk ervaren."

Nieuwe paden

Hoe leidt het gedragskompas, dat vorig jaar is ontwikkeld, in de dagelijkse praktijk al tot nieuwe manieren van werken? Kuijper ziet dat het kompas een dialoog op gang brengt. "In verschillende regio's gaan managers met elkaar in gesprek over samenwerking en wat daarbij beter kan. Wat is voor ons goede samenwerking? Hoe kunnen we uitgaan van vertrouwen in plaats van controle? Hoe helpen we elkaar verder? Medewerkers die enthousiast zijn, pakken de thema's met veel energie op en zo verspreidt het gedachtegoed zich als een olievlek door de gehele organisatie. Dat past ook bij het eigenaarschap dat zo belangrijk is in het gedragskompas: je pakt iets op omdat je je er betrokken bij voelt, niet omdat iemand voorschrijft hoe je het moet doen."

Weg van de flyers

Voor Kuijper is de praktische uitwerking van het gedragskompas vooral een kwestie van dóen. "We voeren als leidinggevenden regelmatig het gesprek over nieuwe manieren van werken. Dat gebeurt tijdens beoordelingsgesprekken, regionale overleggen en trainingen. We nemen daarbij steeds verschillende elementen van de organisatie onder de loep, bijvoorbeeld als het gaat om vlotte werkprocessen en passende IT-systemen. Welke praktische ondersteuning hebben mensen nodig om eigenaarschap te nemen en optimaal samen te werken? We gaan zo veel mogelijk zaken daadwerkelijk oppakken en op de dagelijkse werkvloer uitproberen. We willen wegblijven van de flyers met wervende teksten en volledig uitgeschreven definities."

Kuijper is enthousiast over de impact die het gedragskompas tot nu toe al heeft gemaakt. "We zien bijvoorbeeld dat mensen elkaar sneller weten te vinden en dat afdelingen beter samenwerken. Het valt me ook op dat we minder formele vergaderingen hebben en juist vaker kiezen voor informele overleggen met mensen uit verschillende geledingen van de organisatie. Daardoor komen we in discussies sneller en beter tot de essentie." Volgens Kuijper hebben ook de vele grote tenders die Trigion recent binnenhaalde te maken met de intensievere interne samenwerking.

Ruimte voor eigen initiatief

De thematiek van het gedragskompas staat niet op zichzelf. Er zijn naast directe links met de strategische inzet op werkgeluk, ook raakvlakken met initiatieven op het vlak van duurzame inzetbaarheid. "Om het managers zo eenvoudig mogelijk te maken, ontwikkelen we initiatieven en tools waarin de relevante thema's overzichtelijk gebundeld worden. Op die manier maken we mensen bewust van de mogelijkheden om op verschillende terreinen impact te maken."

Kuijper benadrukt dat hierbij de betrokkenheid van medewerkers op verschillende afdelingen van belang is. "We gaan met de hele organisatie in gesprek en doen een beroep op elke medewerker. Wat zou jij in je team willen verbeteren? Welke stappen kan jij zelf zetten? Hoe kunnen we samen het verschil maken? Als manager moet je ook echt durven loslaten."

Positieve vibe

Houd het simpel, is Kuijpers advies aan andere organisaties die aan samenwerking en werkgeluk willen werken. "We hebben de componenten van het gedragskompas heel bewust niet tot in detail uitgeschreven. Vertrouwen en eigenaarschap zijn nu eenmaal voor iedereen anders - dan moet je daar geen ingewikkelde definities van gaan maken die je vervolgens in allerlei formulieren en checklists zet. Dan wordt het onderwerp veel te ingewikkeld en instrumenteel - en dan bloedt het zeker dood. Wij doen met het gedragskompas daarom een oproep aan alle medewerkers om er vanuit hun eigen visie en energie invulling aan te geven. Dan voelen mensen er iets bij en ontstaat er een positieve vibe."