Zorg en ondersteuning

Binnen de dienstverlening van Facilicom Group nemen zorg en welzijn een bijzondere plek in. Onze huishoudelijke hulp, maatschappelijke ondersteuning en gespecialiseerde zorg laten bij uitstek zien hoe we samenwerken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. 

Ondersteuning bieden aan mensen die hulp nodig hebben om hun leven in te richten op de manier zoals zij het zelf willen. Dat is de missie van Incluzio, de divisie binnen Facilicom Group die zich bezighoudt met zorg en welzijn. Onze thuishulpen, buurtteams en zorgprofessionals zetten zich dagelijks in voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. In 2019 hebben we vanuit deze visie in totaal 36.600 mensen persoonlijk ondersteund met de zorg die zij wensen.

Incluzio is de schakel in lokale netwerken die zich bezighouden met zorg, ondersteuning en maatschappelijk werk. We werken samen met buurtbewoners, maar ook met lokale zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en sociale ondernemingen. In bijvoorbeeld Hollands Kroon, een gemeente in de kop van Noord-Holland, nemen we de gemeente de sociale basiszorg uit handen. Onze buurtteams in de gemeente Utrecht maken werk van preventie en zijn er - samen met huisartsen en wijkverpleegkundigen - voor alle bewoners die vragen en problemen hebben waar zij zelf niet meer goed uitkomen.

Meerwaarde creëren

Bij alle activiteiten van Incluzio staat steeds het totaalplaatje voorop: zorg, hulp, ondersteuning en service om mensen zelfredzaam te maken. Persoonlijke ondersteuning betekent voor ons dat we samen met klanten op zoek gaan naar de antwoorden op hun vragen. Samen met de professionals en vrijwilligers in de buurt komen we dan tot de beste oplossingen voor betere buurten.

De dienstverlening van Incluzio is niet alleen van toegevoegde waarde voor de wijken waarin we actief zijn. De organisatie geeft daarnaast aandacht aan het plezier en de prestaties van de medewerkers. Zo worden medewerkers gefaciliteerd om zelfstandig te werken en steeds het optimale maatwerk te leveren voor de individuele klant. Daardoor versterkt het werkgeluk van onze medewerkers - en zijn we extra in staat om maatschappelijke meerwaarde te creëren.

Maatschappelijke impact

De inzet van Incluzio om een inspirerende leefomgeving toegankelijk te maken voor iedereen past bij de maatschappelijke rol van Facilicom Group. Als familiebedrijf met 26.000 medewerkers staan we middenin de samenleving, en met ons brede dienstenaanbod maken we dagelijks het verschil. Stel je maar voor wat er zou gebeuren als onze schoonmakers, beveiligers en technische installateurs hun werk níet zouden doen. De directe impact van onze activiteiten op het alledaagse leven - van wonen en werken tot reizen en winkelen - geldt bij uitstek voor het werk van de zorg- en welzijnsmedewerkers van Incluzio. Onze professionals bieden hulp en dienstverlening voor het dagelijkse leven, het werk en de woonomgeving van kwetsbare mensen.

Bovendien is Incluzio een drijvende kracht achter de sociale onderneming Buitengewoon, die samen met de andere divisies van Facilicom Group is ontwikkeld. Buitengewoon begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar een baan. Het succes van deze aanpak hangt in belangrijke mate samen met de expertise en ervaring van Incluzio: onze mensen hebben een groot en sterk netwerk in de wijk, en zien volop kansen om mensen aan het werk te helpen bij de verschillende facilitaire bedrijven van Facilicom Group bestaat. Ook op deze manier levert de dienstverlening op het vlak van zorg en welzijn een essentiële bijdrage aan de maatschappelijke ambities van Facilicom Group.