Waterbesparing

Bij de duurzame ambities van Facilicom Group hoort onder andere dat we zuinig omspringen met water. We zetten dan ook expliciet in op waterbesparing in onze bedrijfsvoering en dienstverlening.

Schoon met minder water

Met een besparing van 14 miljoen liter water vestigde Gom afgelopen jaar een record. Al sinds 2008 werkt de schoonmaakspecialist binnen de Facilicom Group aan het verduurzamen van de machines die bij opdrachtgevers worden ingezet om vloeren te schrobben. In samenwerking met Tennant, leverancier van schoonmaakmachines, worden steeds milieuvriendelijkere apparaten toegevoegd aan de vloot van bijna 1200 schrobzuigmachines. Dankzij een investering in de zogenoemde ec-H2O NanoClean machines realiseert Gom op die manier een significante waterbesparing - en vermindert ook nog eens het chemicaliëngebruik. De uiteindelijke doelstelling van Gom is om het waterverbruik met tweederde terug te dringen.

Schoonmaken en schoon water

Gom en Tennant ondersteunen Made Blue, dat zich inzet voor schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. Voor elke liter water die de schoonmaak bespaart, doneren de samenwerkingspartners een liter schoon water aan landen waar dat niet vanzelfsprekend is. De besparing van 14 miljoen liter betekent dat 1.935 mensen een jaar lang voldoende schoon drinkwater hebben om te drinken, te wassen en te koken.

Minder water voor een beter milieu

De inzet op waterbesparing bij Gom is een aansprekende illustratie van het duurzaamheidsbeleid van Facilicom en de systematische aandacht die we schenken aan de Sustainable Development Goals. Als organisatie met een ambitieuze klimaatdoelstelling werken we voortdurend aan de duurzaamheid van onze bedrijfsvoering. Tegelijkertijd ondersteunen we onze opdrachtgevers, partners en leveranciers om verder te verduurzamen, bijvoorbeeld met onze tool om afval te verminderen en ons advies op het gebied van energiemanagement. Op die manier werken we samen aan een inspirerende en duurzame leefomgeving voor iedereen.