Onderwijs

Hoeveel verschillende soorten onderwijsinstellingen hebben we eigenlijk niet in Nederland? Scholen voor het basis- en het voortgezet onderwijs. Instellingen voor het hbo en universiteiten. Scholen voor de theorie en scholen voor de praktijk. Scholen met duizenden leerlingen of studenten en scholen met een paar honderd kinderen. En al die scholen zijn ook nog eens in heel uiteenlopende gebouwen gevestigd, van monumentaal pand tot en met moderne nieuwbouw. Ga er maar aan staan als schoonmaakbedrijf. Je moet er bijna voor gestudeerd hebben om voor al die instellingen een programma op maat te maken.

Dat hebben we ook bij Gom Onderwijs, ons verdiept in de grote verschillen tussen al die onderwijsinstellingen. Met de sectorspecialist die we zijn, kunnen we opdrachtgevers in het onderwijs perfect van dienst zijn. Sectorspecialisme is in het onderwijs immers allesbehalve een luxe. Met name de verschillen tussen primair, voortgezet en hoger onderwijs bepalen hoe de schoonmaak eruitziet. Verschillen die vooral te maken hebben met de leeftijd van de gebruikersgroepen.

Hygiëne in het primair onderwijs

In het primair onderwijs bijvoorbeeld is het vooral de elementaire hygiëne die regelmatig in het gedrang komt. De toiletruimte kan erover meepraten. Daarom maken we er niet alleen schoon, maar hebben we met onze virtuele schoonmaakmedewerker Claire zelfs een eigen programma om kinderen vertrouwd te maken met die hygiëne.

Gedragsbeïnvloeding vanaf het voortgezet onderwijs

Vanaf het voortgezet onderwijs krijgen we met kritische scholieren en studenten te maken. Terecht natuurlijk. Goed onderwijs is voor een deel afhankelijk van schone lokalen en schoolkantines. Tegelijkertijd is die doelgroep zich amper bewust van de eigen rol in de vervuiling. ‘Een leeg broodzakje of colablikje weggooien in een afvalbak? Dat doen de schoonmakers toch?’

Daarom werken we als sectorspecialist dáár vooral weer aan bewustzijn. Soms met heel innovatieve methoden, zoals de veel besproken Trash Roulette. Het is maar één voorbeeld van gedragsbeïnvloeding waar we regelmatig met onze opdrachtgevers over discussiëren. Dat doen we binnen een innovatieve ontwikkelomgeving: het Behavior Learning Lab.

Nog verder samenwerken

Onze samenwerking met het onderwijs gaat trouwens nog veel verder. Op bepaalde gebieden kruisen de belangen van opdrachtgevers en Gom elkaar. Scholen - met name in het MBO-onderwijs (entree en niveau 2) - zoeken continue naar werkervaringsplekken voor studenten. Daarom werken we actief met onderwijsinstellingen aan lesmodules of participeren wij in praktijkleerroutes, het zogenaamde hybride leren. Gericht op scholieren voor wie de kansen op de arbeidsmarkt niet voor het oprapen liggen.

Het hoger onderwijs heeft weer andere uitdagingen: het verbinden van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. Voor die categorie bieden we stages, concrete onderzoeks- en afstudeeropdrachten. Met Hogeschool Rotterdam kennen we zelfs een convenant, waarin we nauw samenwerken om het onderwijs op het gebied van facility management naar een nog hoger niveau te tillen.

Sectorspecialisme loont

Met onze aanpak maken we het naar school gaan of studeren voor duizenden kinderen, scholieren en studenten leuker. In nauwe samenwerking met de scholen zelf dragen we niet alleen bij aan onderwijs dat aansluit op de beroepspraktijk, maar dragen we ook bij aan een prettige en schone leer-en werkomgeving. En een schoonmaakbedrijf dat de dagelijkse uitdagingen van een onderwijsinstelling snapt, is beter in staat om hier flexibel en efficiënt mee om te gaan. Daar slagen we elke dag in. Cum laude.