CO2 besparing

Als familiebedrijf met een focus op de lange termijn werkt Facilicom Group aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen - nu én straks. Duurzame energie staat dan ook hoog op de agenda. We verduurzamen onze eigen energiehuishouding om in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn. Tegelijkertijd ondersteunen we onze klanten om hun klimaatdoelstellingen te behalen, onder andere als het gaat om energiebesparing en CO2-reductie.

Steeds meer organisaties maken werk van energiebesparing en CO2-reductie. Facilicom Group helpt daar graag bij. Tot nu toe hebben we voor onze klanten zo'n 84.210 ton CO2-reductie gerealiseerd. Het gaat om besparingen die samenhangen met het gebruik van elektriciteit, warme en gas voor onder meer klimaatinstallaties, verlichting en verwarming van gebouwen.

Hoe we dat doen? Facilicom Group levert slimme tools en systemen om energieverbruik te monitoren, voorspellen en verminderen. De specialisten van Facilicom Energiemanagement adviseren daarbij over de meest effectieve maatregelen om klimaatdoelstellingen te realiseren.

Met bijvoorbeeld de E-Analyser en Bespaarapp kunnen organisaties optimaal gebruik maken van data uit slimme meters. Onze tools vergelijken het energiegebruik op verschillende (werk)dagen en maken in een oogopslag duidelijk waar de mogelijkheden voor besparing liggen. Facilicom Energiemanagement garandeert dat de minimale energiebesparing daadwerkelijk wordt bereikt.

De business case voor CO2-reductie

Ons uitgangspunt is dat het verminderen van energieverspilling geld oplevert. Op die manier ontstaat er een business case voor de groei naar een CO2-neutrale organisatie.

De ervaren experts van Facilicom Energiemanagement inventariseren dan ook eerst de quick wins waarvoor doorgaans weinig tot geen budget nodig is. Vervolgens kan de organisatie verdere energiebesparende maatregelen nemen. Dat scheelt energiekosten, waardoor de klimaatdoelstellingen uiteindelijk budgetneutraal kunnen worden gerealiseerd.

De slimme kantoren van straks

De integrale oplossingen van Facilicom Group maken van de energietransitie en het Klimaatakkoord een uitgelezen kans om gebouwen slimmer en efficiënter te maken. In het Bouwbesluit is vastgelegd dat elk kantoor van meer dan 100 m2  vóór 1 januari 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Naar schatting voldoet op dit moment ongeveer de helft van de kantoren niet aan deze eis en zijn technische oplossingen noodzakelijk om de doelstellingen te realiseren. Met de juiste maatregelen wordt gebouwbeheer efficiënter zonder dat dit ten koste gaat van de positieve beleving van de leefomgeving.

Vanuit onze inzet op energiemanagement werken we aan smart buildings die optimaal zijn voorbereid op de energietransitie en tijdig inspelen op de beweging naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving. Zo kan sensortechnologie in gebouwen nieuwe informatie opleveren om onder andere schoonmaakdiensten (energie)efficiënter uit te voeren. Daarnaast zien we kansen om met data-analyses van bewegingsmelders en verlichting efficiencywinst te boeken bij bijvoorbeeld de veiligheid en schoonmaak.

Wij gaan voor CO2-neutraal

Als eerste grote organisatie in Nederland wil Facilicom Group in 2030 CO2-neutraal zijn. Dat is twintig jaar eerder dan de doelstelling uit het Parijse Klimaatakkoord.

Ons energiebeleid is opgezet volgens de principes van de Trias Energetica. Dat wil zeggen dat we allereerst zo veel mogelijk energie besparen. Daarna kiezen we voor duurzaam opgewekte energie. Pas in laatste instantie gebruiken we energie uit fossiele brandstoffen.

Om onze CO2-ambitie te realiseren, nemen we allerlei maatregelen om onze gebouwen en ons wagenpark energiezuiniger te maken. We testen bijvoorbeeld het gebruik van ionisatie om het binnenklimaat in kantoren op een energiezuinige manier te zuiveren. Verder heeft 99% van het wagenpark van Facilicom Group, dat bestaat uit 1.718 voertuigen, al een energielabel A of B. Elektrisch vervoer is in opmars.

Bovendien zullen we 100% duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte inkopen en daarnaast zelf grootschalig schone energie opwekken. Dat doen we met onder andere windturbines, zonneparken, warmtecentrales, warmte-koude-opslag en batterij-opslag. Zo gaan zonnepanelen op het kantoor van onze divisie Facilicom Solutions jaarlijks 95.000 kWh opwekken.

Verduurzamen en versnellen

Facilicom Solutions ontwikkelt een CO2-prestatieladder die een impuls geeft aan alle initiatieven om energie te besparen en CO2-uitstoot te reduceren. De divisie van Facilicom die actief is in het Verenigd Koninkrijk is al klimaatneutraal. Deze koploperpositie versnelt de verdere verduurzaming van onze organisatie en ondersteunt het energiemanagement bij onze klanten.

Met de internationale expertise en ervaringen op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en CO2-reductie maken we samen het verschil voor iedereen die zich inzet voor de Nederlandse klimaatdoelstellingen.