Onderhoud en beheer van leegstaande gebouwen in coronatijd

U kunt Facilicom Group het onderhoud en beheer van leegstaande kantoren, winkels en andere gebouwen toevertrouwen. We inspecteren - ter plekke en op afstand - uw pand en ondernemen actie om risico's te beheersen en verbeteringen door te voeren.

Dagelijks onderhoud in een nieuwe situatie

In gebouwen die vanwege coronamaatregelen tijdelijk niet - of met een beperktere bezetting - worden gebruikt, groeit het risico van legionella en andere bacteriën in het drinkwater. Breijer, de technisch specialist binnen Facilicom Group, monitort en analyseert de waterkwaliteit en onderneemt zo nodig actie om gezondheidsrisico's tegen te gaan.

Als gebouwen niet of nauwelijks in gebruik zijn, kunnen schilderwerkzaamheden en andere onderhoudsactiviteiten plaatsvinden zonder overlast voor uw medewerkers. Wist u dat onze schilders ook antibacteriële coatings aanbrengen?

Onze gebouwbeheersystemen controleren overigens continu de installaties, zodat de veiligheid is geborgd. Daarnaast beschikt Facilicom Group over tools om u onderbouwde adviezen te geven over mogelijke energiebesparingen.

Meer weten?

In onze dienstencatalogus leest u hoe Facilicom Group uw gebouwen kan onderhouden, beheren en verbeteren. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op via het onderstaand formulier.

Contact Facilicom