Algemene voorwaarden

Aanvragen medewerkers en klanten van Facilicom

 • De aanvraag moet er op gericht zijn kwetsbare groepen in Nederland een inspirerende leefomgeving te bieden.
 • Alleen Facilicom Group medewerkers en klanten van Facilicom kunnen een aanvraag doen.
 • Het bestuur van de Facilicom Group Foundation beslist over het wel of niet toewijzen van ondersteuning aan ingediende projecten.
 • Projecten worden in principe voor maximaal één jaar gesteund. De bijdrage van het fonds zal er primair op gericht zijn het initiatief te helpen zelfredzaam te worden.
 • Financiële bijdragen worden alleen aan erkende organisaties met maatschappelijk doel toegekend.
 • Er worden geen geldbedragen toegekend aan activiteiten die primair gericht zijn op fondsenwerving/sponsoring

De Facilicom Group Foundation heeft een aantal voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen. Alle aanvragen moeten betrekking hebben op het ondersteunen in een inspirerende leefomgeving voor kwetsbare groepen. Daarnaast vragen we jullie:  

 • Tot € 500 - Korte omschrijving van het project.

  * Aanvraag: Korte omschrijving van het project en waar het geld voor nodig is.

  * Na afloop: Een aantal foto’s, een filmpje en/of een kort verslagje naar vermogen.

   
 • Van € 500 tot max. € 2.500 - Deze aanvragen betreffen altijd de betrokkenheid van tenminste twee medewerkers van de Facilicom Group.

  * Aanvraag: Korte omschrijving van het project en waar het geld voor nodig is.

  * Na afloop: Een aantal foto’s, een filmpje en/of een kort verslagje naar vermogen.

   
 • Van € 2.500 tot max. € 5.000 - Deze aanvragen betreffen altijd de betrokkenheid van tenminste twee medewerkers en een klant van de Facilicom Group.

  * Aanvraag: Korte projectplan met budget.

  * Na afloop: Een aantal foto’s, een filmpje en/of een verslag

   
 • Financiële bijdragen worden niet aan individuen toegekend.

Aanvragen van externe maatschappelijke organisaties

 • De aanvraag moet er op gericht zijn kwetsbare groepen in Nederland een inspirerende leefomgeving te bieden.
 • Waar mogelijk en wenselijk worden medewerkers van Facilicom Group actief betrokken bij de uitvoering van het project.
 • Projecten worden in principe voor één jaar gesteund om initiatiefnemers de kans te geven hun droom waar te maken. De bijdrage van het fonds zal er primair op gericht zijn het initiatief/project te helpen zelfredzaam te worden.
 • De aanvrager moet specifieke kennis hebben van de betreffende doelgroep en het gekozen issue.
 • Projecten moeten de potentie hebben om nationaal uitgerold te worden om medewerkers van Facilicom Group door heel NL de kans te geven te participeren als vrijwilliger.
 • Het bestuur van de Facilicom Group Foundation beslist over het wel of niet toewijzen van ondersteuning aan ingediende projecten.
 • Financiële bijdragen worden niet aan individuen toegekend.
 • Er worden geen geldbedragen toegekend aan activiteiten die primair gericht zijn op fondsenwerving/sponsoring