Zorggerelateerde bedrijven en partners

Facilicom Group is actief in de facilitaire dienstverlening en in de zorg en welzijn. Onderstaande zorggerelateerde bedrijven maken onderdeel uit van Facilicom Group.

Axxicom

Axxicom levert huishoudelijke ondersteuning en regievoering over het huishouden, bij een groot aantal gemeenten in Nederland. Hiermee is Axxicom een van de grootste landelijke aanbieders van huishoudelijke ondersteuning. Axxicom levert huishoudelijke ondersteuning aan iedereen die dit nodig heeft.

Buitengewoon

Buitengewoon biedt mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt de extra begeleiding die nodig is om weer werkfit te worden. Iedereen die wil werken, moet die kans krijgen. Denk aan werkloze jongeren die geen diploma’s hebben, alleenstaande ouders in de bijstand, of statushouders die nog maar kort in Nederland zijn. Zij krijgen vaak de kans niet, terwijl ze dolgraag willen. Juist voor hen is er Buitengewoon. Buitengewoon biedt mensen een opstap naar een betaalde baan bij een van de Facilicom-bedrijven of daarbuiten.

Cordaan Thuisdiensten

Cordaan Thuisdiensten is er voor iedereen die zelfstandig wil blijven wonen maar daar huishoudelijke ondersteuning bij nodig heeft. Cordaan Thuisdiensten biedt ondersteuning in de wijk; voor jongeren en ouderen, voor mensen met een verstandelijke beperking of met psychische of lichamelijke problematiek, ongeacht afkomst, leeftijd of beperking en respecteert zelfstandigheid en eigen keuzes.

De ZorgCentrale.nl

De ZorgCentrale.nl is een nieuwe dienstverlener die voor en samen mét de zorgmarkt een integraal aanbod van diensten op het gebied van zorg op afstand ontwikkelt. Juist door alle technologische en organisatorische ontwikkelingen, staat vernieuwing daarbij centraal. 

Incluzio

Incluzio is actief in de zorg, de dienstverlening en het sociale domein. Drie werkterreinen die in elke buurt of wijk aanwezig zijn, maar nog nergens echt integraal aangepakt worden. Door het weghalen van de (financiële) schotten tussen zorg, dienstverlening en het sociale domein maakt Incluzio het beleid en de uitvoering veel efficiënter en effectiever. Dat is ook nodig. Het decentralisatiebeleid van het Rijk gaat samen met een forse korting op de budgetten. Tegelijkertijd dwingt de participatiewet gemeenten concrete resultaten te behalen in het creëren van werk en werkervaringsplekken. De integratie van taken zorgt bovendien voor een belangrijke toegevoegde waarde: zo kan Incluzio ook collectieve problemen aanpakken. En van elke buurt een betere buurt maken.

Incluzio Hollands Kroon

Incluzio Hollands Kroon levert sinds 1 juli 2016 zorg en ondersteuning aan iedereen in de gemeente Hollands Kroon. Hierbij gaat het om alle taken in het kader van de Jeugdzorg, WMO en voorliggende voorzieningen. We leveren maatwerk en naar gelang de vraag voeren we dit met eigen gekwalificeerde medewerkers uit of we schakelen gespecialiseerde zorg in. De wijkteams vormen daarbij een sleutelrol. Zij zijn zichtbaar aanwezig in de verschillende kernen en werken preventief. Zij bepalen samen mét de inwoners welke zorg nodig is.  

Incluzio Leiden

Incluzio Leiden is op 1 juli 2020 van start gegaan. Onze professionals gaan samen met bewoners, vrijwilligers en de gemeente, bouwen aan een sterke sociale basis in ons mooie Leiden. Op zeven locaties, in verschillende wijken, kunt u terecht in de Huizen van de Buurt om kennis te maken. Daarnaast kunt u hier, zoals gebruikelijk, terecht voor een kopje koffie, verschillende dagactiviteiten, cultuuraanbod, advies en ondersteuning. Incluzio gelooft erin dat de leefbaarheid en kwaliteit van straten, buurten en wijken in Leiden snel zal toenemen als er goed wordt samengewerkt met actieve bewoners in de stad. 

Incluzio Leiderdorp

Incluzio Leiderdorp is er om iedereen in Leiderdorp te laten meedoen. Want meedoen is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom ondersteunen we op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en onderwijs. Dat doen we op een praktische manier. Mantelzorgers kunnen op onze steun rekenen om hun werk beter te doen. We adviseren Leiderdorpers die minder makkelijk rondkomen met hun geld. We zijn er voor inwoners die graag meer sociale contacten willen of zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Jongeren helpen we aan werk of werkervaring en vluchtelingen aan een vliegende start in de Nederlandse samenleving.

Incluzio Rheden

Incluzio Rheden bouwt mee aan een samenleving waarin iedereen meetelt en van betekenis is. Samen met inwoners en partners maken we van elk dorp in Rheden en Rozendaal een beter dorp. Wij geloven in de kracht van inwoners. Dat is waar wij voor staan!​​​​​

Incluzio Sociale Basis

Bij de teams van Incluzio Sociale Basis kunnen alle bewoners terecht voor informatie en advies over wonen, werken, welzijn en zorg. Het buurtteam in het Huis van de Wijk begeleidt je verder met bijvoorbeeld taal, geldzaken, mantelzorg, initiatieven in de wijk, zorg voor elkaar, gezond leven, eenzaamheid en je toekomst als je vroegtijdig je school hebt verlaten.

Bij Incluzio Sociale Basis werken we met bevlogen collega’s die voorop willen lopen. Onze professionals weten de sterke schouders in de wijken aan de kwetsbare schouders te koppelen. Dat doen wij met zes buurtteams en een stedelijk team.

Incluzio Uitvoering Oost

Incluzio Uitvoering Oost biedt ambulante begeleiding in de regio's Twente, Achterhoek, en Centraal Gelderland en vervult welzijnsfuncties voor de gemeenten Dieren, Enschede, Rheden, Rozendaal, Velp en Twenterand. 

Incluzio Uitvoering Zuid

Incluzio Uitvoering Zuid biedt beschermd wonen, beschermd thuis en ambulante begeleiding in bijna alle Noord Brabantse gemeenten en in de gehele provincie Limburg. Het gaat om ondersteuning van (jong)volwassenen met multi-problematiek.

Incluzio wijkbedrijf Goes-Zuid

Leefbare wijken met bewoners die zichzelf zoveel mogelijk kunnen redden. Daar dragen we graag aan bij, als Wijkbedrijf Goes-Zuid. Daarom ondersteunen we mensen bij het vinden van werk. We bieden hen kansen en ontwikkelen hun talenten. Zo dragen we elke dag bij aan wijken waarin het voor iedereen fijn (samen)leven is.

Incluzio Zaanstad

Sinds 1 januari 2019 kunnen alle inwoners van Zaanstad Noord en Midden Oost terecht bij Incluzio Zaanstad voor sociale basisondersteuning. Incluzio Zaanstad is opricht om de inwoners net dat beetje extra ondersteuning te bieden zodat ze zelf weer verder kunnen. Met onze dienstverlening staan we voor verlichten van mantelzorgers, langer thuis wonen bij ouderen, ontwikkelen van talenten van jongeren, helpen bij het verkrijgen van overzicht bij mensen met geldzorgen of het faciliteren van inwoners die met elkaar initiatieven willen opzetten in de buurt.

Stadsteam  Back UP

​Stadsteam Back UP helpt (bijna) daklozen in Utrecht. Zowel volwassenen als jongvolwassen met praktische zaken als nachtopvang, dagopvang, medische hulp, eten, een briefadres en geldzaken. We bieden passende ondersteuning met een vaste contactpersoon.

Stichting ATA

Stichting ATA Personenalarmering levert diensten en producten aan senioren die hen in staat stellen om zo lang mogelijk veilig in de eigen omgeving te blijven wonen. ATA heeft haar wortels in de regio Amsterdam en is in heel Nederland actief, voornamelijk op de consumentenmarkt. Daarnaast levert ATA bereikbaarheidsdiensten aan professionals in de zorgmarkt, zoals bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties, verloskundigen en huisartsen.

Stichting Buurtteams Sociaal

De Stichting Buurtteams Sociaal levert sociale basiszorg in de gemeente Utrecht. Bij de stichting zijn zo'n 250 professionals in dienst, die verdeeld over 18 buurtteams in de stad, aan het werk zijn. De buurtteams zijn er voor alle mensen die vragen en problemen hebben waar zij zelf niet meer goed uitkomen. Een buurtteam bestaat uit professionele hulpverleners en vakmensen met veel ervaring op het gebied van (psychische) zorg, welzijn, woonbegeleiding, verslaving, werk en inkomen. De buurtteams werken nauw samen met huisartsen en wijkverpleegkundigen.

WMO Radar

Wmo Radar versterkt en vergroot de inzet van bewoners in de eigen wijk. De ambitie van WMO Radar is een samenleving om trots op te zijn. Waar mensen voor elkaar zorgen en wijkbewoners zo min mogelijk afhankelijk zijn van overheid, professionals en loketten. Of het nou gaat om een ondersteuningsvraag of om een leuk idee voor activiteiten. WMO Radar wil iedereen perspectief bieden op meedoen, vrijwilligerswerk, werk en ondernemen.