Trigion en Embrace maken verbinding met #SamensterkFM

Corona

Met de naderende openstelling van werkomgevingen wordt duidelijk dat praktische knelpunten ontstaan waar werkprocessen elkaar raken. Om te voorkomen dat elk bedrijf zijn eigen ‘wiel uitvindt’ hebben verschillende bedrijven, waaronder Trigion en Embrace, zich verbonden in de coalitie #SamensterkFM.

Verbindend initiatief

Trigion en de andere initiatiefnemers delen hun expertise in een unieke mix van product- en dienstverleners, adviesbureaus, opdrachtgevers, kennispartners, mediapartners en brancheorganisaties. Centraal staat het delen en verbinden van kennis om zo snel en efficiënt mogelijk te komen tot nieuwe oplossingen. In een continue dialoog leren en ontwikkelen we met elkaar en stellen we kennis beschikbaar voor iedereen. Doel is om werkend Nederland zo snel als mogelijk weer in de werk- of leeromgeving te kunnen ontvangen. Inmiddels zijn ruim 30 partijen betrokken bij het initiatief.

Platform om kennis te delen

We creëren een platform waar alle expertise wordt samengebracht en waar nieuwe vraagstukken kunnen worden ingebracht. In de vorm van ‘hackatons’ zoeken we naar oplossingen voor complexe vraagstukken. Beschikbare kennis stellen we vervolgens breed beschikbaar via webcasts, kennisdossiers, artikelen en whitepapers samen met de mediapartners. #samensterkFM is een belangeloos initiatief van de deelnemende partijen.

Om te komen tot goede en vernieuwende oplossingen voor complexe vraagstukken zoeken we continu nieuwe partners met deels gelijke en deels verschillende expertises. Om zo breedgedragen en brancheverbindende oplossingen te bereiken die voor iedereen toepasbaar zijn.

De vorm waarin we oplossingen willen bereiken is die van de ‘hackatons’: een Marktplaats van dilemma’s waar experts uit verschillende disciplines vraagstukken oplossen.Meer informatie vind je terug op de Facto-site: https://facto.nl/samensterkfm-kennis-delen-over-werkomgevingen-in-coronatijd/