Trainees als verjongers en verbinders van de organisatie

Facilicom Group

Tijdens het traineeship van Facilicom Group krijgen trainees de mogelijkheid te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Maar dat betekent niet dat er gefreewheeld wordt. Integendeel! Naast een reguliere lijn- of staffunctie krijgen de trainees ook de verantwoordelijkheid over speciale projecten. Trainees Diede Smit en Niels Pouw vertellen over hun projecten tijdens het eerste jaar van hun traineeship. 

Nauwe band

Het traineeship van Facilicom Group is alles behalve standaard, zoveel is Diede en Niels dit afgelopen jaar wel duidelijk geworden. “De eerste week stond geheel in het teken van persoonlijke ontwikkeling en het goed leren kennen van jezelf en elkaar”, vertelt Diede. “In die week hebben we echt een nauwe band met elkaar opgebouwd.” Het is deze band die er nu mede voor zorgt dat de trainees samen grote, organisatiebrede projecten trekken. 

Tijdens het traineeship doen zij ook ervaring op in lijn- en staffuncties bij verschillende bedrijfsonderdelen. Niels: “We draaien gewoon mee en worden door collega’s en klanten voor vol aangezien. In het begin is dat best hard werken. Je moet nog veel leren en tegelijkertijd wordt er verwacht dat je zelfstandig beslissingen neemt.” Diede beaamt dit en geeft aan op veel steun te kunnen rekenen. “We worden enthousiast ontvangen”, zegt zij. “Niet alleen bij mijn divisie, maar eigenlijk overal staan collega’s klaar om te helpen. Dat nam de onzekerheid die ik in het begin voelde, vrij snel weg.”

Facilicom Group wil duidelijk verjongen. Er wordt dan ook vaak naar onze mening gevraagd.

Linking pins 

Trainees worden dus met open armen ontvangen. En daar is nog een reden voor. Niels: “Naast ons gewone werk krijgen we de verantwoordelijkheid over speciale projecten, waar we om de week op vrijdag gezamenlijk aan werken. Projecten met overkoepelende thema’s zoals duurzaamheid, digitalisering en persoonlijke ontwikkeling.” Waarom denken Diede en Niels dat juist trainees op deze projecten worden gezet? Niels: “Je merkt duidelijk dat Facilicom Group als organisatie wil verjongen en dat er veel interesse is in onze kennis. Er wordt ook regelmatig gevraagd naar onze visie op maatschappelijke ontwikkelingen; digitalisering is daar een mooi voorbeeld van.” Volgens Diede hebben de trainees ook een open blik en komen zij tijdens het traineeship op veel verschillende plekken waardoor zij een verbindende rol hebben. “Wij zijn als het ware de linking pins in de organisatie.”

Speciale projecten

Kunnen ze een voorbeeld noemen van een speciaal project dat zij deden? Diede: “Ik heb gewerkt aan een connectiviteitsmatrix duurzaamheid. We hebben in kaart gebracht hoe Facilicom-breed invulling kan worden gegeven aan de drie duurzame VN ontwikkelingsdoelen: goede gezondheid en welzijn, eerlijk werk en economische groei, en duurzame steden en gemeenschappen. We hebben eerst organisatiebreed input opgehaald. Dit leidde tot veel nieuwe inzichten, onder meer over het meetbaar maken van activiteiten, hoe we van elkaar kunnen leren en wat we als bedrijf kunnen teruggeven aan de maatschappij.” 

Centrale ontmoetingsplek 

Niels werkte aan een project van Embrace Hospitality Services gericht op de wensen en behoeften van gebruikers van het hoofdkantoor in Schiedam. “We hebben geïnventariseerd waaraan behoefte is en hoe Embrace hier invulling aan kan geven.” Er bleek vooral behoefte aan een centrale, uitnodigende ontmoetingsplek. We hebben een advies geschreven met tips hoe Embrace deze kan creëren. De waarden en visie van Facilicom Group hebben we daarbij als uitgangspunt genomen. Voor ons ook een mooie gelegenheid om de organisatie én de mensen meteen beter te leren kennen.” 

Groepsfoto van de Facilicom Group trainees op een schip met de skyline van Rotterdam op de achtergrond.

Tweejarig trainingsplan 

Een volgend project waaraan Diede werkte, was het schrijven van een tweejarig trainingsplan voor het eigenschapsprogramma van Trigion. Iets totaal anders, maar wel in lijn met haar eigen ontwikkeling. Diede: “Doel van deze training is om teamleiders te ondersteunen bij het zo vroeg mogelijk in de keten oplossen van problemen met behulp van bepaalde vaardigheden. Elkaar aanspreken op gedrag bijvoorbeeld en oefenen hoe je als team optimaal samenwerkt. Vaardigheden waar wij als trainees zelf ook mee oefenen.” Bij het schrijven van het trainingsplan, kon Diede dan ook ruim putten uit haar eigen ervaring. 

Strategisch postitioneren

Niels werkte nog aan een pittig strategisch vraagstuk voor Gom Hospitality: hoe kan Gom zich strategisch positioneren als sectorspecialist in de hospitality schoonmaakbranche en zo new business genereren én de retentiegraad verhogen? Hoe pakte hij dit aan? Niels: “We begonnen een uitgebreide interne analyse en onderzochten vervolgens de actuele markttrends. Deze informatie hebben we samengevoegd en de onderscheidende strategische pijlers voor Gom Hospitality gedefinieerd. En om direct de daad bij het woord te voegen, bedachten we ook een aantal concepten die bewijzen dat Gom echt een vooruitstrevende organisatie is.”

Elke trainee brengt zijn eigen kennis en expertise mee, waardoor een divers beeld ontstaat.

Heel verschillende achtergronden

Diede studeerde af in International Real Estate & Facility Management en Niels behaalde zijn bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen en zijn master Beleid, Communicatie en Organisatie. Met deze achtergrond is de stap naar de facilitaire wereld een vrij logische, maar dat geldt zeker niet voor alle trainees. “Ik was heel verbaasd over de totaal verschillende achtergronden van de trainees”, vertelt Niels, “van psychologie tot sportmanagement en gezondheidswetenschappen.” Volgens beiden ligt hierin ook de kracht van het traineeship bij Facilicom. Diede: “Elke trainee brengt zijn eigen kennis en expertise mee, waardoor een divers beeld ontstaat. Voor Facilicom als organisatie heel waardevol.” Een andere waardevolle eigenschap van trainees is volgens Diede en Niels, dat zij leergierig, creatief en innovatief zijn. “En we zijn benaderbaar”, zegt Diede. “We kunnen makkelijk worden ingezet en zijn een mooi uithangbord voor bepaalde thema’s die we zo helpen versnellen.” Op de agenda’s van de trainees prijken nog een paar mooie projecten. Zo helpen zij in september bij de organisatie van de Week van het Werkgeluk en spelen zij een belangrijke rol bij het organiseren van een digitale inhouse dag voor toekomstige trainees. 

Nieuw: MBO Traineeship 

Lijkt een traineeship in het bedrijfsleven vooral voorbehouden aan HBO en WO- studenten, Facilicom Group introduceerde vorig jaar als een van de eersten in Nederland een MBO-traineeship. En daar heeft Facilicom een goede reden voor. Zoals ook blijkt uit de ervaring van Diede en Niels, draagt een traineeship bij aan een divers personeelsbestand. Via het traineeship vinden meer mensen de weg naar Facilicom en haar divisies en vindt Facilicom Group meer aansluiting bij de diversiteit in de samenleving. Facilicom geeft jonge talenten zo de kans om al vroeg in hun loopbaan leiderschapsvaardigheden te leren en te kunnen doorgroeien binnen Facilicom Group.

Meer weten over het traineeship van Facilicom Group?  Je leest het hier.