Steun voor Stichting Grote Broer

Traineeship Facilicom Foundation

De Facilicom-trainees van 2020 hebben tijdens de Facilicom Foundation Dag op dinsdag 16 maart een projectaanvraag gedaan voor Stichting Grote Broer. De trainees willen als groep bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren die net in aanraking komen met de arbeidsmarkt. Dit project draagt bij aan de ontwikkeling van jongeren, iets waar de trainees zich goed in kunnen verplaatsen. Lees hieronder meer over het Grote Broer/Zus project en wat er met de steun van de Facilicom Foundation wordt gedaan. 

Diede Smit kijkt naar een fotobord met foto's van Stichting Grote Broer
Diede Smit in gesprek met twee medewerkers van Stichting Grote Broer
Diede Smit in gesprek met een medewerker van Stichting Grote Broer.
Een cheque van Facilicom Foundation ter waarde van 2500 ligt op tafel.
Diede Smit staat in een gymzaal te praten met een vrijwilliger van Stichting Grote Broer.
Diede Smit overhandigt een cheque ter waarde van 2500 euro aan een vrijwilligster van Stichting Grote Broer

Over Grote Broer

Stichting Grote Broer wil een vangnet bieden voor jongeren waarbij het opgroeien in deze complexe, snel veranderende maatschappij niet vanzelfsprekend is. Deze jongeren kunnen een steuntje in de rug gebruiken. Iemand die er voor ze is, die ze serieus neemt, naar ze luistert, maar vooral iemand die kijkt naar de dingen die ze wel kunnen in plaats van naar de dingen die ze niet kunnen. Grote Broers en Zussen zijn jongeren in de leeftijd van 14 t/m 27 jaar die een positieve bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid binnen de wijk waar zij actief zijn, en vaak ook zelf vandaan komen. 

De Grote Broers en Zussen zijn dagelijks actief in de wijken en inventariseren waar er problemen, behoeften of kansen liggen om daar door middel van sociaal-culturele activiteiten op in te spelen. Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten. Enerzijds werken ze aan de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren en anderzijds koppelen ze dit aan de activiteiten in de wijken die worden ondersteund of opgezet. De ontwikkeling van de jongeren staat centraal. 

De Grote Broers en Zussen doen twee keer per dag straatwerk. Ze fietsen of lopen door de verschillende wijken om contact te leggen met jong en oud. Ze bezoeken hangplekken, overlastplekken maar ook schoolpleinen of winkelcentra. Tijdens het straatwerk kunnen ze inventariseren wat er leeft en speelt, andere jongeren aanspreken op gedrag of gewoon een praatje maken met wijkbewoners. Zij zijn de ogen en oren van de wijk en hebben een belangrijke signaalfunctie.

Met de bijdrage van de Facilicom Foundation kan de stichting uitbreiden in materialen en middelen. Het Grote Broer/Zus project is afhankelijk van gemeentelijke subsidies, giften van fondsen, sponsoring en samenwerkingen vanuit het bedrijfsleven. Hierbij proberen ze jongeren die moeilijk aansluiting vinden in de maatschappij op het rechte pad te houden en op het gebied van scholing, arbeidstoeleiding, talentontwikkeling en individuele problematiek te ondersteunen. Ook stimuleren ze jongeren om zich voor de wijk en goede doelen in te zetten. De stichting hoopt te kunnen uitbreiden naar andere kwetsbare wijken in Breda en omstreken, om zo toekomstperspectief voor de jeugd te kunnen betekenen.