Stap voor stap verduurzamen

Facilicom Group Duurzaam

Een organisatie met duizenden medewerkers, ruim 2.200 auto’s en tientallen kantoorpanden is niet van de een op de andere dag CO2-neutraal. Dit betekent echter niet dat je elke dag het verschil kan maken. Door iedere dag opnieuw – stapje voor stapje – samen te werken. Met onder andere onze eigen experts van Breijer Bouw & Installatie en Facilicom Energiemanagement werken wij aan de betere leefomgeving van morgen en komen wij steeds dichterbij ons doel.

Impact meetbaar maken

Facilicom Group heeft de ambitie om CO2 neutraal te zijn in 2030 voor scope 1 en scope 2. Kortgezegd betekent dit dat het eigen wagenpark bestaat uit alleen auto’s rijdend op hernieuwbare brandstoffen, bijvoorbeeld groene Nederlandse stroom. Ook moeten de kantoorpanden duurzaam verwarmd worden middels groene stroom. Om onze voortgang ten aanzien van dit ambitieuze doel meetbaar te maken, wordt gebruik gemaakt van de CO2-Prestatieladder als duurzaamheidsmanagementsysteem.Met een reductie van 26 % in semester 1 2023 ten opzichte van semester 1 2019 binnen ons wagenpark en materieel - verantwoordelijk voor 93% van de totale scope 1 en scope 2 uitstoot - liggen we op schema. Waar vorig jaar enige stagnatie te zien was, is in het eerste semester van 2023 weer een verdere daling te zien. Het is mooi om te zien dat ondanks de groei van de organisatie en het feit dat medewerkers - gelukkig - in een volledig coronavrij jaar weer de verbinding kunnen opzoeken op kantoor de CO2-uitstoot van ons wagenpark verder afneemt. Dit is het gevolg van steeds meer elektrische auto’s en de implementatie van de NS-businesscard voor al onze leaserijders. 

 

Een lijndiagram wat de CO2 reductie laat zien

Het is en blijft echter nodig om scherp te blijven op ons eigen verbruik. Dit doen we onder andere door het stimuleren van hybride werken, zodat we voor dezelfde productiviteit gewoonweg minder kilometers hoeven te maken. Voor onze dienstverlening is het echter onoverkomelijk om zakelijke ritten te moeten maken. Dus wanneer we dit doen wordt gebruik gemaakt van elektrische of zuinigere brandstofauto’s en altijd met de juiste bandenspanning. Op deze manier proberen we uit elke liter brandstof of kWh stroom het maximaal aantal kilometers te halen.

Bijna 50% van bestelde auto’s in het eerste semester 2023 elektrisch

Op dit moment is een van onze belangrijkste maatregel om steeds meer elektrische auto’s aan te schaffen met gelukkig voor de desbetreffende leaserijders ook een steeds grotere actieradius. De technologie is echter helaas nog niet zover dat ook onze zwaarbeladen bedrijfsbussen zonder problemen vervangen kunnen worden door een elektrische variant. Desondanks is ook daarvoor begin 2023 een pilot gestart met de in medio 2022 bestelde elektrische bussen om te leren van de ervaringen van de berijders. In het eerste semester van 2023 zijn in totaal 160 nieuwe auto’s besteld, waarvan maar liefst 74 elektrisch. Daarmee overtreffen wij onze eigen doelstelling ruim voor dit eerste semester. Door verschillende stimuleringsmaatregelen werken wij toe naar een volledig fossielvrij wagenpark in 2030!Wij geloven in samenwerking én zeker bij dit complexe vraagstuk. Daarom nodig wij u uit om contact op te nemen om samen te werken aan de inspirerende leefomgeving van morgen, zodat de toekomstige generaties óók kunnen genieten van al het moois de wereld ons te bieden heeft.