Facilicom Group ondertekent Klimaatalliantie Rotterdam

Facilicom Group

In oktober 2021 verenigden meer dan twintig grote Rotterdamse werkgevers zich in de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. De betrokkenen tekenden een intentieverklaring dat deel is van het Rotterdamse Klimaatakkoord, met de belofte de CO₂-uitstoot van het woon-werk en zakelijk verkeer minimaal te willen halveren vóór 2030. Afgelopen week  sloot ook Facilicom Group zich aan bij dit plan; namens de organisatie ondertekende CFO Maartje Bouvy het akkoord. 

De alliantie is een aanvulling op de bestaande ambitie om CO2 neutraal te zijn in 2030, aangezien deze zich ook richt op woon-werk verkeer. Het aanpassen van de mobiliteit kan een grote bijdrage leveren aan het verminderen van de CO₂-uitstoot. Door als werkgever proactief aan de slag te gaan met andere of zelfs nieuwe mobiliteitsconcepten, kan er een significant verschil gemaakt worden. Denk hierbij aan het gebruik van (elektrische) fietsen, openbaar vervoer en elektrische (deel)voertuigen en het onnodig reizen voorkomen door thuiswerken aantrekkelijk(er) te maken en digitaal te overleggen. Als grote werkgever in de regio Rotterdam vormt woon-werk en zakelijk verkeer een groot onderdeel van onze uitstoot.

Meer weten over deze alliantie en benieuwd hoe Facilicom hier invulling aan geeft? Lees dan het interview van Zuid Holland Bereikbaar met Maarten Hesp (manager Wagenpark) en Tim Platteel (Sustainability Manager) over de duurzame ambities op het gebied van mobiliteit bij Facilicom Group.