Facilicom en Albeda versterken elkaar in de wereld van leren en werk

Facilicom Group Duurzaam

Donderdag 8 oktober 2020 ondertekenden Anky Romeijnders (lid college van bestuur Albeda) en Geert van de Laar (CEO Facilicom Group) een overeenkomst om hun samenwerking te intensiveren. Deze overeenkomst is een nieuwe stap en vervolg op de reeds jarenlange samenwerking die partijen zijn gestart in 2016. Centraal in de samenwerkingsovereenkomst staat het nieuwe werken voor jongeren, jongvolwassenen en werkenden.

Het versterken en verder uitbouwen van een partnerschap tussen Albeda en Facilicom is een mooie en logische stap. Albeda wil studenten opleiden tot professionele beroepsbeoefenaars: vakbekwaam, ondernemend, duurzaam inzetbaar en flexibel voor alle geledingen in de samenleving. Dit sluit goed aan bij de waarden en ambitie van Facilicom: resultaatgericht, duurzaam, samenwerkend en vernieuwend.

Romeijnders: “Albeda wil een TOP-school zijn voor iedereen in Rotterdam en omgeving die wil leren. Facilicom is voor ons een belangrijke partner die deze ambitie omarmt.” Van de Laar: “Er zijn veel kwetsbare groepen in de maatschappij, en de kloof tussen werkenden en niet-werkenden groeit. Daarin ziet Facilicom een rol voor zich weggelegd. Met aandacht voor de ander, aandacht voor nieuwe mogelijkheden, aandacht voor iedereen.”Albeda en Facilicom ontwikkelen de komende jaren gezamenlijk loopbaanpaden voor studenten én werkenden. Een Facilicom-breed MBO traineeship is één van de dingen die zij gaan ontwikkelen. Dit is nodig omdat beroepen snel veranderen. Technologische innovaties en ontwikkelingen als globalisering en robotisering stellen steeds hogere eisen aan de vaardigheden van werkenden, maar ook aan jongeren en jongvolwassenen die opgeleid worden voor de arbeidsmarkt.Van de Laar: “We gaan onze kennis ontsluiten en ervaring delen. We delen thema's als hospitality, toekomstbestendige huisvesting, veiligheid, gedrag en duurzaamheid en integrated facilitymanagement.” Romeijnders: “Albeda levert de gewenste kennis op het gebied van blended learning met inzet van leertechnologie voor jongeren, jongvolwassenen en werkenden. Dit vormt de basis om samen een interessant aanbod te realiseren voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan het nieuwe werken.”