Emissiecijfers 1e semester: Op koers voor 2021

Facilicom Group

Verontruste reacties op het klimaatrapport: van ‘code rood’ tot ‘acute noodsituatie’. Op maandag 9 augustus presenteerde het klimaatpanel van de VN het 6e klimaatrapport. Alleen met drastische maatregelen is het mogelijk de opwarming van de aarde enigszins te beperken. Belangrijkste verklaring voor de klimaatcrisis? De uitstoot van broeikasgassen die vrijkomen bij verbranding van fossiele brandstoffen.

Facilicom Group moet én wil haar verantwoordelijkheid nemen en de CO2-uitstoot in 2030 reduceren tot nul. Dit doen we door elke dag wijze keuzes te maken en beleid aan te laten sluiten op deze ambitie. De CO2-Prestatieladder helpt ons om scherp te blijven.

Wagenpark: 27% reductie t.o.v. 2019

Om regelmatig te monitoren is ons energieverbruik van de 1ste helft van 2021 vergeleken met het energieverbruik in 2019. Goed nieuws want het energieverbruik in de afgelopen zes maanden is in lijn met de gestelde doelen.

De doelstelling voor het wagenpark en materieel is om in 2021 een reductie te realiseren van 12%. Met een reductie van -27% ten opzichte van het 1ste half jaar van 2019 liggen we mooi op schema. Het is uiteraard van belang dat we deze reductie (grotendeels) weten vast te houden door gedeeltelijk thuis te blijven werken, en het gebruik van de auto efficiënter in te zetten. Zakelijke mobiliteit zorgt namelijk voor 85% van de totale uitstoot van Facilicom. De overige 15% het gevolg is van onze kantoorpanden. Hier is ook een dalende trend te zien. Dit is in lijn met de doelstelling om 5% minder elektriciteit en gas te verbruiken in 2021 ten opzichte van 2021.

Halfjaarlijkse voortgang CO2 uitstoot wagenpark

Uitgevoerde maatregelen

In het afgelopen halfjaar zijn een flink aantal reducerende maatregelen uitgevoerd. Zo zijn in verschillende kantoorpanden energiebesparende maatregelen uitgevoerd en wordt er sinds 1 juli groene stroom ingekocht voor het overgrote deel van de kantoorpanden van Facilicom.

 

Het doel blijft echter altijd het verminderen van de energiebehoefte. Zo heeft het afstoten van het kantoorpand aan de Sonnemerestraat in Rotterdam positieve gevolgen voor onze uitstoot. Ook is het aantal elektrische auto’s gestegen van 99 naar 114 in het afgelopen halfjaar. De doelstelling van 60 EV’s per jaar gaat gehaald worden daar er nog een heel aantal auto’s in bestelling staan.

Tenslotte zijn er extra laadpalen geplaatst door bedrijfsonderdeel, Synorga (zie foto). De palen zijn onder andere bij het hoofdkantoor en het kantoor van Facilicom Solutions aan de Geysendofferweg geplaatst.

Laadpaal Synorga