Elke dag duurzaam

Facilicom Group Duurzaam

Heel Nederland staat op 10 oktober stil bij de Dag van de Duurzaamheid. Ook bij Facilicom Group staat het thema dan in de schijnwerpers, tijdens een hele Week van de Duurzaamheid. Maar eigenlijk is duurzaamheid iets om elke dag mee bezig te zijn.

7 tot 11 oktober staat bij Facilicom Group in het teken van de Week van de Duurzaamheid. Elke dag vinden er speciale acties plaats om medewerkers bewuster te maken van duurzame keuzes. Bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van plastic en het reizen met openbaar vervoer.

De Week van de Duurzaamheid is een initiatief van Verbinding in Duurzaamheid, een groep mensen die binnen Facilicom met het onderwerp aan de slag zijn. In al onze divisies zijn mensen te vinden die met duurzame diensten bezig zijn, of een bijzondere betrokkenheid hebben bij duurzaamheid. Samen willen zij hun slagkracht vergroten. Dat doen ze door onderling kennis uit te wisselen, en met concrete, positieve acties het bewustzijn van duurzame opties te vergroten. Bij collega's én klanten.

De Week van de Duurzaamheid is een goed voorbeeld van een duurzame beweging die binnen Facilicom groeit. Niet van bovenaf opgelegd, met allerlei werkgroepen en doelstellingen. Maar spontaan, vanuit uiteenlopende teams die allemaal het grote belang van duurzaamheid zien. Ik vind het prachtig dat duurzaamheid zo leeft binnen ons bedrijf en dat zo veel collega's er mee bezig zijn. Ik ben er ook van overtuigd dat het veel effectiever is om met een dwarsdoorsnede van het bedrijf aan de slag te gaan dan uitsluitend via allerlei formele commissies.

Als familiebedrijf met de missie om samen te werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen doen we al lange tijd veel aan duurzaamheid en zijn we ons sterk bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo hebben we een ambitieuze CO2-doelstelling en ondersteunt een vitaliteitsprogramma onze medewerkers om bijvoorbeeld gezond te blijven, een goede werk-privé-balans te vinden en werkgeluk te versterken. Voor onze opdrachtgevers ontwikkelde Gom een afvalscan om afvalscheiding te verbeteren en afval te verminderen. Het initiatief Duurzaam Doen van Facilicom Solutions geeft inzicht in de vele mogelijkheden om de circulariteit van de bedrijfsvoering te vergroten. En onze sociale onderneming Buitengewoon creëert kansen en banen voor iedereen die aan het werk wil.

De uitdaging is nu om onze inzet op duurzaamheid beter voor het voetlicht te brengen, binnen onze organisatie en bij onze opdrachtgevers. Op die manier kunnen we verder werken aan een cultuur waarin we optimaal van elkaar leren en duurzaam gedrag vanzelfsprekend wordt. Dat vinden we als bedrijf belangrijk en het sluit natuurlijk ook aan bij de actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Er is een groeiend maatschappelijk besef dat we aan de slag moeten met klimaatverandering en oplossingen moeten vinden voor de toekomst van onze kinderen. Naast de politiek speelt ook het bedrijfsleven daarin een sleutelrol.

Verbinding in Duurzaamheid is wat dat betreft een perfecte naam. Het laat zien dat het gaat over de banden tussen de generaties van nu en straks, en tussen de verschillende landen over de hele wereld. Daarnaast is duurzaamheid bij uitstek een onderwerp dat vanuit verschillende - maar idealiter ook onderling samenhangende - invalshoeken wordt bekeken. Binnen Facilicom Group leggen we bijvoorbeeld een focus op werkgeluk. Als onze medewerkers met veel plezier werken dan hebben ze een positieve impact op de medewerkers van de opdrachtgevers waar zij over de vloer komen. Dat levert een bijdrage aan de kwaliteit van onze dienstverlening en aan de duurzame inzetbaarheid van onze collega's. Tegelijkertijd gaat het bij duurzaamheid voor ons om zaken zoals CO2-reductie, circulariteit en arbeidsveiligheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat we stappen nemen om de CO2-uitstoot van ons wagenpark verder te verminderen en circulaire initiatieven te versnellen.

Het is goed om als bedrijf op uiteenlopende duurzame thema's te laten zien wat je doet en van daaruit het gedrag van mensen te beïnvloeden. Duurzaamheid zit in iedere vezel van wat we doen en hoe we zijn. Veelzeggend is dat ons hoofdkantoor in Schiedam ooit is gebouwd met duurzame materialen. Het duurzame gedachtengoed zit in zekere zin ook ingebakken in ons perspectief op facilitaire dienstverlening: je wilt dingen zo efficiënt mogelijk doen, en duurzaamheid en kostenbesparing gaan vaak hand in hand. Bijvoorbeeld als het gaat om het openbaar vervoer als alternatief voor de auto, of om het reviseren (in plaats van het vervangen) van schoonmaakwagens. Slim energiemanagement maakt het bovendien mogelijk om investeringen in duurzame installaties en gebouwen te bekostigen vanuit de energiebesparingen die je met laagdrempelige maatregelen realiseert.

De mogelijkheid van kostenefficiëntie laat onverlet dat er ook altijd een maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Daarom vinden wij ook dat duurzaamheid niet een verplichting of beperking is, maar een kwestie van bedrijfscultuur: een thema dat is verankerd in alle discussies, plannen en investeringen. Een beweging zoals Verbinding in Duurzaamheid stimuleert de gesprekken daarover en maakt duidelijk dat iedereen een bijdrage kan leveren.

 Het begint in mijn visie allemaal met het bewustzijn van de noodzaak om te veranderen en de bereidheid om scherpe keuzes te maken. De aandacht voor duurzaamheid zal dan een automatisme worden, een leidraad voor alle afwegingen die je maakt en een vraag die je consequent stelt bij elk thema dat je oppakt. Wat betekenen onze plannen voor mens en milieu? Wat vinden we echt belangrijk? Door dergelijke vragen te stellen, kunnen we allemaal het verschil maken. Niet alleen tijdens de Week van de Duurzaamheid, maar elke dag opnieuw.