Duurzaam doen we samen

Facilicom Group Duurzaam

Het afgelopen jaar werd de samenleving opnieuw geconfronteerd met onverwachte gebeurtenissen. Met de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortkomende energiecrisis vroeg ons als samenleving opnieuw veerkracht te tonen. Dit hebben we met zijn allen gedaan, want in 2022 is er aanzienlijk meer groene stroom – 20% groei ten opzichte 2021 – geproduceerd. In totaal zijn hernieuwbare bronnen nu goed voor 40% van de totale Nederlandse stroomproductie.

Facilicom Group wil de CO2-uitstoot van de eigen bedrijfsvoering – wagenpark, materieel en kantoorpanden – reduceren tot nul in 2030. Dit doen we door als organisatie met onze verschillende bedrijfsonderdelen én klanten samen te werken. Samen maken we duurzame keuzes, waardoor we bijvoorbeeld minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De in 2021 behaalde CO2-Prestatieladder certificering op niveau 3 is hierin onmisbaar. Dit duurzaamheidsinstrument helpt ons om onze acties en initiatieven meetbaar te maken.

33% reductie t.o.v. 2019

In 2022 hebben we 33% minder CO2 uitgestoten ten opzichte van het energieverbruik in 2019. Dit is een mooi resultaat en we lopen hiermee in lijn met de gestelde doelen. Vorig jaar werd in eerste instantie gevreesd dat na de landelijke lockdowns wij weer terug zouden gaan naar het oude ritme. Echter is door de overstap naar het hybride werken een grote slag gemaakt omtrent de uitstoot van onze zakelijke mobiliteit. De grootste verandering ten opzichte van 2021 is echter de inkoop van groene stroom voor bijna alle kantoorpanden van Facilicom. Voor alle panden waar Facilicom zelf de inkoop doet van stroom is dit sinds 1 januari 2022 aantoonbaar van Nederlandse zon- en windenergie. Als gevolg hiervan is een reductie van maar liefst 80% behaald voor de kantoorpanden. Met deze resultaten ligt Facilicom mooi op schema. Dit betekent echter niet dat we stil gaan zitten. Zakelijke mobiliteit vertegenwoordigde in 2022 namelijk 95% van de totale uitstoot van Facilicom. De overige 5% wordt veroorzaakt door onze panden.

Hoofdkantoor CO2 neutraal in 2022

Een eerste succes op weg naar een CO2-neutraal Facilicom in 2030: eerder dan verwacht blijkt het hoofdkantoor in Schiedam in 2022 al die status te hebben bereikt. Vooral het opnieuw boren van de warmte- en koudebron onder het pand en verlaging van de thermostaat op kantoor hebben grote impact gehad. Daarmee ligt Facilicom Group op koers om over zeven jaar de ambitieuze milieudoelstelling te hebben behaald.

Focus op mobiliteit

De meeste impact kan echter worden behaald door te focussen op duurzamere reisbewegingen. Daarom is het belangrijk dat het hoofdkantoor binnen 3 minuten lopen ligt vanaf het metrostation Vijfsluizen. Deze goede bereikbaarheid in combinatie met de facilitering en stimulering van het reizen met het openbaar vervoer door de NS Business Card resulteerde in 2022 in ruim 320.000 ov-kilometers door onze leaserijders. Als gevolg hiervan is 36 ton CO2-uitstoot vermeden. Door verdere stimulering in de komende jaren wil Facilicom het aantal ov-kilometers verder vergroten.

Daarnaast zet Facilicom al jaren in op het elektrificeren van het wagenpark. Hierin worden wij ook uitgedaagd door onze duurzame klanten, waardoor wij ook echt kunnen versnellen op dit voor ons essentiële onderwerp. Onze doelstelling om in 2022 minimaal 60 elektrische voertuigen aan te schaffen is met de aanschaf van 80 elektrische voertuigen overtroffen. Dit had nog hoger uit kunnen vallen, maar door de leveringsproblemen wachten wij nog op een groot aantal elektrische voertuigen. Op dit moment zijn 44% van de in totaal 290 in bestelling zijnde voertuigen elektrisch.

Voortgang CO2-uitstoot

Duurzaam doen we samen

De reductie van onze emissies in 2022 is een stap in de goede richting, maar tegelijkertijd ligt er een grote uitdaging om over een volledig elektrisch wagenpark te beschikken. Daarom mogen we niet verslappen en realiseert Facilicom Group dat er nog meer nodig is om de 2030 doelstelling te halen. Onze duurzame ambities zijn alleen haalbaar wanneer we samenwerken met onze stakeholders. In 2023 werken we daarom aan een aantal concrete reductiemaatregelen waaronder het verder elektrificeren van het wagenpark en het stimuleren van het gebruik van de NS Business Card.

Meer inzicht in de stappen de we vorig jaar hebben gezet en de geplande stappen voor dit jaar? Bekijk de one-pager.

Heb jij nog ideeën om de CO2-uitstoot te verminderen of heb je vragen over ons CO2-beleid? Neem contact op met Jesper Kloeke, onze programmamanager duurzaamheid via JKloeke@facilicom.nl.