De volgende versnelling

De coronacrisis heeft de manier waarop we werken ingrijpend veranderd. Dat brengt grote opgaven mee, maar er liggen ook nieuwe mogelijkheden om samen te werken aan de arbeidsmarkt van de toekomst.

Geert van de Laar, Facilicom Groep Nederland

We zien dat het einde van de coronacrisis steeds meer in zicht komt. Er komt perspectief op een terugkeer naar het oude normaal. Of misschien gaan we juist toe naar een nieuw normaal? Het is zeker dat de samenleving de afgelopen anderhalf jaar als gevolg van de strijd tegen COVID-19 enorme veranderingen heeft doorgemaakt.

Ook in de facilitaire sector is er veel veranderd en we verwachten dat ons nog meer nieuwe ontwikkelingen te wachten staan. Veel organisaties stellen medewerkers ook in de toekomst in staat om (deels) thuis te werken. Het kantoor wordt veel meer een inspirerende locatie voor ontmoetingen dan een plek om vijf dagen per week achter een bureau te zitten. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor facilitaire diensten zoals catering, beveiliging en schoonmaak. Nieuwe concepten zoals Food&i en Facilicom@home spelen daarop in.

De pandemie heeft nieuwe ontwikkelingen in gang gezet én een impuls gegeven aan vraagstukken die al langer op de agenda stonden. Deze trend is terug te zien in het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over brede welvaart. In het rapport komen diverse actuele thema's aan bod, zoals een duurzaam leefklimaat, technologische transities en de kracht van de publieke sector.

Met name de adviezen over de toekomstige arbeidsmarkt springen in het oog. Als het aan vakbonden, werkgevers en de kroonleden van de SER ligt, dan komt er een einde aan oproep- en nul-urencontracten en de stapeling van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Uitzendwerk wordt teruggebracht naar de essentie van "ziek en piek": de vervanging van zieke werknemers en de extra inzet tijdens drukke periodes. Ook het ontslagrecht is onder de loep genomen. Als de werkgever een werknemer van werk naar werk begeleidt dan geldt er wat betreft de SER geen transitievergoeding.

Een ander opvallend onderdeel van het advies is de oproep om de relatie tussen opdrachtgever, intermediair en arbeidskracht te reguleren met een bindende gedragscode. Dat is precies het uitgangspunt van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De code is gestart in de schoonmaak en geldt nu ook al voor de catering, beveiliging en verhuizing. Het doel is steeds om dienstverlening sociaal verantwoord te laten plaatsvinden, met oog voor de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële positie van werknemers. Het is mooi om te zien dat het initiatief ook in andere branches is omarmd en nu breder wordt uitgedragen.

Er zijn natuurlijk al langere tijd discussies over flexcontracten, uitzendwerk, maatschappelijk verantwoord ondernemen en andere thema's uit het SER-advies. Het ziet ernaar uit dat de coronacrisis dergelijke bewegingen in versnelling heeft gebracht. Aan de onzekerheden en uitdagingen komen voorlopig geen einde, zo voorspelt de SER. Dat vraagt veel van ons aanpassingsvermogen.

Ik herken veel van de opgaven die de SER schetst. Ik zie daarnaast ook de positieve kanten van de voorstellen van de raad. De voorgestelde maatregelen zijn gericht op meer arbeidszekerheid voor de werknemer, maar voor een goede werkgever zijn er ook voordelen. Zo scheelt het een werkgever kosten als die zich inzet om een werknemer te begeleiden naar een nieuwe baan.

Het gebalanceerde SER-advies doet daarmee recht aan organisaties die zich inzetten voor  werkgeluk. Van eventuele aanpassingen in flexcontracten en uitzendconstructies schrikken we als Facilicom dan ook niet. We hechten van oudsher een groot belang aan de werkzekerheid van onze medewerkers. Mensen in vaste dienst voelen zich verbonden met de organisatie - en dat is wat mij betreft het beste verbond dat je als werkgever kunt hebben. De zekerheid van een vaste baan geeft onze medewerkers ook een goed gevoel en dat straalt af op het werk dat we bij opdrachtgevers doen. We zeggen niet voor niets: happy people make happy people.

De coronacrisis heeft een aantal belangrijke actuele vraagstukken in een volgende versnelling gezet. Daarbij zijn allerlei partijen - van vakbonden tot werkgeversorganisaties - dichterbij elkaar komen te staan om samen oplossingen te vinden voor de onzekere omstandigheden van nu en later. Laten we de verbinding vasthouden, wat er ook gebeurt als de pandemie straks voorbij is.

 

Geert van de Laar, CEO Facilicom Group