De toekomst van (thuis)werken

Sinds de uitbraak van het coronavirus werken we massaal thuis. Hoe ziet onze werkplek er straks uit? Daar is wat mij betreft geen standaardoplossing voor.

Je hoeft maar een krant open te slaan en het is duidelijk: er wordt steeds meer nagedacht over wat ons te wachten staat als de COVID-19 epidemie voorbij is. Hoe ziet onze werkomgeving er dan uit? Wordt thuiswerken het nieuwe normaal? Wat betekent dat voor onze manier van (samen)werken?

Deze vraagstukken komen uitgebreid aan de orde in de recente CEO Outlook 2020 van KPMG, een onderzoek onder ruim 1.600 directeuren in elf landen over de hele wereld. Een van de opvallende uitkomsten is dat bijna zeventig procent van de ondervraagden aangeeft in de toekomst met minder kantoormeters toe te kunnen. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat talentbehoud een belangrijk issue is geworden. Sinds de wereldwijde corona-uitbraak zien CEO's het risico om talent te verliezen als grootste punt van zorg voor de toekomst van de onderneming. In eerdere edities van het KPMG-onderzoek stond het thema niet eens in de top tien van meest genoemde risico's.

Ik kan me goed voorstellen dat er een verband is tussen de veranderde werkomgeving en de zorgen om talenten. Medewerkers die vooral werken vanuit huis, ervaren misschien minder binding met collega's en met de purpose van de organisatie. Dan is een switch naar een andere werkgever makkelijker gemaakt.

Sinds de lockdown merken we dat thuiswerken over het algemeen best goed gaat. Daarom verwachten veel organisaties dat medewerkers straks structureel een aanzienlijk deel van de week op afstand werken. Er zijn werkgevers die ervan uitgaan dat medewerkers veertig tot zestig procent van de werkweek thuiswerken.

Ik vind dergelijke inschattingen eigenlijk bijzonder, vooral met het oog op de race for talent. Als je verbinding zoekt met (jonge) talenten, dan moet je goed kijken naar wat iemand nodig heeft om zich optimaal te ontplooien. Dat staat op gespannen voet met een standaardaanpak waarbij alle medewerkers verplicht twee of drie dagen per week thuiswerken. Sommigen zullen er gelukkig van worden, maar anderen gaan juist liever elke dag naar kantoor.

Als Facilicom hebben we werkgeluk hoog in het vaandel staan. Daarbij zijn thema's zoals verbinding en autonomie heel belangrijk. Dan ligt het voor de hand om de wensen en behoeften van medewerkers centraal te stellen. Mensen zijn nu eenmaal niet zomaar in één hokje te vatten. Alleen al tussen generaties - van millennials tot vijftigplussers - zijn er verschillen. Dan willen we natuurlijk gewoon toe naar een individuele invulling van werken op afstand.

Daarom zie ik bij Facilicom voor de post-corona-wereld een hybride model voor me: als de functie het toelaat, dan is werken op afstand mogelijk. Maar niemand is verplicht om thuis te werken. En we zorgen dat er op kantoor altijd een goede werkplek beschikbaar is voor degenen die liever daar werken dan thuis.

Over het belang van een goede werkplek is iedereen het gelukkig wel eens. In de toekomst wordt het kantoor naar verwachting een gezellige, dynamische en goed gefaciliteerde plek voor ontmoeting en samenwerking. De werkomgeving stimuleert collega’s dan om creatief met elkaar aan de slag te gaan, en de organisatie daardoor verder brengen. Online vergaderingen verlopen doorgaans functioneel en tamelijk gedisciplineerd. Dan is er weinig ruimte voor de informele en inspirerende ontmoetingen met collega's die veel mensen juist ook zo waarderen.

Vanuit onze inzet op werkgeluk is het logisch om medewerkers van Facilicom daarom de mogelijkheid te geven om zelf de juiste balans te vinden tussen op kantoor en thuis werken. Dat lukt niet met een standaardoplossing zoals vaste thuiswerkdagen, maar vraagt om een flexibele insteek die recht doet aan de wensen en behoeften van individuen. Daar worden onze mensen gelukkiger van, en dat heeft vervolgens een positieve impact op het plezier en de prestaties van de medewerkers van onze opdrachtgevers. Happy people make happy people is het motto - ook als het gaat om het werk van de toekomst.Geert van de Laar, CEO Facilicom Group